Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Skleníkový efekt - francouzsky

Skleníkový efekt - francouzsky


Kategorie: Francouzština

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje popisu skleníkového efektu, jeho vzniku a hlavně jeho důlsedkům. Práce je stručná, ale v závěru obsahuje slovíčka a slovní vazby. Sama autorka uvádí, že není bez chyb!

Úryvek

Il s'accumule dans l'atmosphere où sa durée de vie est de plusieurs siècles. En 1998, les pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre sont Les Etats-Unis, qui ont rejeté dans l'atmosphere le quart des émissions mondiales de CO2, et La deuxieme Chine avec 14% du total planétaire. Les énergies qui émettent le plus de CO2 sont les énergies fossiles: 70% des émissions de CO2 sont liées à la combustion d'énergies fossiles. Dans le monde, 60% de la consommation mondiale d'électricité est produite par les énergies fossiles. 17% seulement sont produits par l'énergie nucléaire. Autres secteurs de l'économie dans ces émissions sont l'industrie, le bâtiment, l'agriculture, les déchets, l'énergie et les gaz frigorigenes.

Poznámka

Velmi, velmi stručná práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43d01aee30f65.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
l_effet_de_serre.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse