Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Slezsko v dějinách českého státu I.: Od pravěku do roku 1490

Slezsko v dějinách českého státu I.: Od pravěku do roku 1490


Kategorie: Čeština

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný popis knihy Slezsko v dějinách českého státu I.: Od pravěku do roku 1490. Tento článek byl vydán v lidových novinách.

Obsah

1.
Článek- Slezsko v dějinách českého státu I.

Úryvek

"Kniha je rozdělena na 4 hlavní kapitoly, a to: Slezsko v pravěku (strana 17 - 94), Slezsko v časech raného středověku (strana 95 - 164), Slezský a polský region ve 13. století a prvních desetiletích 14. věku (strana 165 - 260) a Slezsko v pozdním středověku (do roku 1490; strana 261 - 436). Každá kapitola je napsána jedním až třemi hlavními autory. Všechny kapitoly jsou rozděleny podkapitolami. Pokud některé podkapitoly obsahují ještě další podstatné a rozšiřující informace, tak jsou rozděleny na další menší části. Například druhá kapitola Slezsko v časech raného středověku se dělí například na Od příchodu Slovanů ke kmenovému zřízení, Slezské kmeny a jejich hrady nebo mezi Přemyslovci, Piastovci a císařem. Tato podkapitola se dále dělí na 10. století ve slezských dějinách, Ve vírech krize a obnovy a Neklidný počátek 12. století.

Poznámky obsahují všechny poznámky, které se v obsahu knihy vyskytují. Tyto jsou rozděleny podle témat probíraných postupně v celé knize. Jedná se především o odkazy na knižní publikace, ze kterých autoři čerpali inspiraci při psaní knihy.

Rodokmeny jsou výběrové a evidují pouze vládnoucí knížata a jiné význačnější osobnosti. Jedná se například o rodokmen Slezští (Vratislavští) Piastovci, Hlahovsko-zahánští Piastovci, Olešničtí Piastovci nebo Bytomští Piastovci.

Seznam vratislavských biskupů a Přehled vratislavských hejtmanů uvádí chronologicky seřazené (od prvních známých osobností na těchto postech) zástupce na obou význačných postech.

Srovnávací tabulka místních jmen srovnává jména lokalit v českém, německém a pak polském jazyce. Jména lokalit jsou abecedně seřazena podle českého jazyka."

Poznámka

obchodní akademie

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x25cc0f11457b6.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Slezsko_v_dejinach_ceskeho_statu_I._Od_praveku_do_roku_1490.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse