Seminarky.cz > Čtenářský deník > Slohové práce > > Slohová práce: Motivační dopis

Slohová práce: Motivační dopis


Kategorie: Rozhovor

Typ práce: Slohové práce

Škola: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, Bílovec

Charakteristika: Práce se zaměřuje na slohovou práci ve formě motivačního dopisu. Vypracováno podle zadání: Práce jako vedoucí uměleckých kroužků pro děti. Rozsah je 225 slov.

Obsah

1) Adresa
2) Oslovení
3) Důvod napsání dopisu
4) Dosažené vzdělání
5) Zkušenosti s prací podobného zaměření
6) Představení sebe jakožto vhodného kandidáta
na pracovní pozici
7) Rozloučení
8) Místo, datum
9) Adresa

Úryvek

"Agentura Veselé dítě, o.p.s.
U Náhonu 1
567 89 Liberec


Vážená paní/ Vážený pane,
dovoluji si Vás oslovit v souvislosti se zájmem o pracovní pozici Vedoucí uměleckých kroužků pro dětský letní tábor zaměřený na arteterapii, již inzerujete na internetových stránkách www.prace.cz.

V současné době jsem studentkou Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, sedmým rokem působím v divadelním spolku Cicero a v letech 2008, 2009 a 2010 jsem pracovala jako lektorka dramatické výchovy na letních táborech pro děti a mládež.

Vzhledem k těmto faktům se domnívám, že bych byla vhodným kandidátem na výše zmiňovanou pozici. Ve volném čase docházím jako dobrovolník do nemocnice a dětského centra v Jablonci nad Nisou, kde se věnuji dětem. Rovněž jsem absolvovala kurz první pomoci. V budoucnu bych získané vědomosti ráda uplatnila při své další práci s dětmi.

Dovedu pracovat se zájmem a nasazením. Nabízím kvalifikovaný a profesionální přístup k dětem i kolegům, spolehlivost, pečlivost a organizační schopnosti. Věřím, že díky svým zkušenostem a schopnostem budu pro Vaše centrum i děti přínosem.

Podrobné údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech uvádím v přiloženém životopise. V případě Vašeho zájmu mne prosím kontaktuje na níže uvedeném telefonním čísle nebo emailu.
Děkuji a těším se na budoucí spolupráci.

V Dolní Lhotce 11. 1. 2011

S úctou


…………………………


Jenovéfa Košířová
Ostrovní 159
174 30 Dolní Lhotka
tel.: 123 456 789
email: jenovefa.kosirova (at) gmail.com"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53456a3ca6dab.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Motivacni_dopis.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse