Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Slohy přelomu 19. a 20. století a 1. poloviny 20. století

Slohy přelomu 19. a 20. století a 1. poloviny 20. století


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Datace, hlavní znaky, typy staveb, malířství, sochařství, nejznámější představitelé + vždy příklad nějaké díla na obrázku. Slohy: Secese (Mucha, Fanta, Preisler, Švabinský, Myslbek), Impresionismus (Cézanne, Degas, Guillaumin, Monet, Morisotová, Pissarro, Renoir, Sisley, Prucha, Gogh), Kubismus (Piccaso, Braque), Pointilismus, Konstruktivismus, Funkcionalismus (Kotěra, Gočár, Kysela), Dadaismus, Futurismus, Surreaslismus (Dalí, Klee, Ernst, Miró, Chirico), Expresionismus (Kokoschka, Marc).

Obsah

1.
Secese
2.
Impresionismus
3.
Kubismus
4.
Pointilismus
5.
Konstruktivismus
6.
Funkcionalismus
7.
Dadaismus
8.
Futurismus
9.
Surreaslismus
10.
Expresionismus

Úryvek

"Surrealismus
- Salvador Dalí (Gala; Velký masturbant)
- Paul Klee (klé) – malíř
- umělecký směr, který vznikl po první světové válce, vycházel z toho, že skutečnost nelze pochopit obvyklými prostředky poznání a že lidská existence se jeví jako absurdní a nesmyslná
- surrealisté se pokoušeli získat nové poznatky a dosud nepoznané pravdy ze snu, podvědomí a iracionality, na něž pohlíželi jako na druhou skutečnost, a vytvořit tak nové umění
- podle jejich názoru probíhá život ve dvou různých sférách, neboť ve snu tvoří realita a irealita, logika a fantazie nerozlučnou jednotu
- surrealistické malířství spojovalo motivy, pokládané ve všedním životě za zcela neslučitelné (například zdechlina osla na klavíru), a chtělo tak otřást běžným myšlením a viděním věcí a poukázat na nesčíslné paradoxy běžného života
- významnými malíři tohoto stylu jsou Max Ernst, Salvador Dalí, Joan Miró a Giorgio de Chirico"

Poznámka

Obsahuje věcné chyby.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x448e50f62cc4f.zip (413 kB)
Nezabalený formát:
um_slohy_19_20stol.doc (459 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse