Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Slova přejatá: psaní a výslovnost s a z

Slova přejatá: psaní a výslovnost s a zKategorie: Čeština

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce se věnuje psaní a vyslovování "s" či "z" v jednotlivých skupinách přejatých slov.

Obsah

1.
Zdomácnění v češtině a výslovnost
2.
Slova s vyslovovaným „z“ místo „s“
3.
Slova s vyslovovaným „z“ místo „s“ v nepřímých pádech
4.
Slova s dvojí spisovnou výslovností
5.
Další skupiny

Úryvek

"Slova přejatá
O způsobu psaní přejatých slov rozhoduje míra jejich zdomácnění v češtině, tedy toho, jak slovo ve spisovném jazyce vyslovujeme. Proto dnes – v souladu s výslovností – píšeme se z řadu výrazů původně psaných se s. Mnoho slov můžeme psát oběma způsoby, buď se z, nebo se s.
Nejvíce slov patří do skupiny slov zdomácnělých, ve kterých původní s vždy vyslovujeme jako [z]. Pravopisné podoby se z jsou u těchto slov považovány za základní, stylově neutrální. Do této skupiny patří např. analýza, dezinfekce, filozofie, fyzika, gymnázium, konzultace, konzervativní, muzeum, prezident, próza, televize… Podoby se s (president, museum…) se uplatní pouze v určitých typech textů a pociťujeme je jako knižní, až zastaralé.
Do druhé skupiny patří slova, kde v nepřímých pádech (tedy ne v prvním) vyslovujeme [z], což ovlivňuje i pravopis slov v prvním pádě. U těchto slov hodnotí platná kodifikace dublety jako rovnocenné. Píšeme kurz i kurs, obdobně i odvozené výrazy kurzovné/kursovné, kurzovní/kursovní, konkurz i konkurs, pulz i puls, pulzovat/pulsovat…
Slova s dvojí spisovnou výslovností můžeme psát rovněž dvojím způsobem. Píšeme a čteme diskuse i diskuze, renesance i renezance, resort i rezort, režisér i režizér… Na rozdíl od první uvedené skupiny se za neutrální považují podoby se s.
Ve slovech s příponou vyslovovanou jako [-izmus] a ve slovech zakončených na [-zmus] a [-zma] se píše s i z, přičemž za základní se považují podoby se s, např. mechanismus, spasmus, charisma.
Pouze se -s- píšeme laser [lejzr] a některá slova s latinskou předponou dis-: disident, disharmonie, disonance. Variantu máme u slova disertace/dizertace."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51f000f087ee4.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Slova_prejata_s_z.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse