Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sněženky a machři

Sněženky a machři


Kategorie: Film - rozbory a obsahy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec

Charakteristika: Tato práce je rozborem známého českého filmu. Je zde přiblížen děj filmu, jeho klady a zápory, i výchovná funkce filmu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vlastní děj
3.
Klady a zápory
4.
Závěr

Úryvek

"Vlastní děj
Je to film z prostředí mladistvých, kde hlavní roli hraje konflikt studentů a jejich učitelů. Celý příběh se navíc odehrává v rámci lyžařského kurzu, což je událost, mezi žáky velmi oblíbená a pro mladé tudíž velmi blízká.
Studenti 1. ročníku gymnázia (tedy 15 - 16tileté rádoby dospělé skoroděti) prožívají své strasti a radosti v prostředí horské chaty, pod přísným dozorem učitelů. V roli zkušeného vedoucího kurzu se představil Radoslav Brzobohatý coby učitel Karda. Jeho pedagogickým protipólem byla mladinká, studentských ideálů stále ještě plná, učitelka Soňa - Veronika Freimanová. Na straně studentů - „machrů“ to byli hlavně Viki Cabadaj, Karel Mácha (M. Suchánek), Jarda Novák a hlavní hrdina Radek Převrátil.
Ale k ději. Jak jsem již uvedl, třída jede na lyžařský kurz. S nimi jede také dcera učitele Kardy - Marika. Je pěkná a tudíž se není co divit, že se všem klukům líbí. Kromě jich je tu ještě instruktor Vláďa (příjmením Brťko),který se zase líbí Marice. Kluci tedy dojdou k nápadu si o Mariku zahrát karty (aby si navzájem nelezli do zelí).Viki chytrým podvodem vyhraje a ostatní mu tedy musí pomáhat. Přes velkou jejich snahu nakonec skončí Marika v náručí Vláďově a kluci jsou poraženi.
Během těchto událostí dochází k normálnímu průběhu kurzu, kde z dráhy vybočuje pouze „rebelantský“ postoj machrů vůči pravidlům.
Postava Radka je nastíněna, jako mladého adolescenta, plně si uvědomujícího Důsledky svých činů, se smyslem pro spravedlnost a čest a tak ,když se v kotelně chaty celá třída opije a Karel Mácha dostane otravu alkoholem, bere vše na sebe a zavolá učitelku Soňu. Ta mu pomůže, ale v afektu mu řekne, aby se sbalil, že ráno odjede. Ráno na snídani pak předá Karel Soně dopis od Radka s tím, že už odjel.Soňa si až teď uvědomí důsledky svých slov a jen pronese:“..včera v noci jsem strašně zestárla!“ V dopise je citát, který měl Radek zatržený v knížce. Tímto film končí.

„Čeho se na nás dopustili druzí, s tím už se nějak vyrovnáme.
Nejhorší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami.“

Klady a zápory
Ve filmu jsou zábavnou formou ukázány všechny stránky naší mládeže ( i když je film z roku 1982). Její nadšení, radosti, myšlení, principy a postoje vůči světu.
Funkce výchovná - Z psychologie víme, že období adolescence (15-20 let) je období hledání vlastní identity a vytváření si svého světového názoru. A ten je ponejvíce ovlivňován kamarády, okolím, a řeknu-li to neodborně - věcmi, se kterými se mladý jedinec ztotožňuje. A tento film působí tak, že v postavě Radka vidí mladý divák svůj vzor a tak také chce být čestným, spravedlivým a citlivým. Pohoda v jaké se celý film rozkládá navíc poukazuje na pravděpodobnou správnost v jednání hrdinů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: art_filmx0003.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Snezenky_machri.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse