Snorri Sturluson: Edda


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně seznamuje se sbírkou islandských eddských básní a písní od islandského historika a básníka Snorriho Sturlusona. Nejdříve se zabývá historikovým životem, poté se již věnuje celkové charakteristice díla Edda. Informuje o kompozici a hlavních postavách. Přibližuje děj druhé části Gylfiho oblouzení, včetně krátké ukázky. Zmiňuje nejen styl a jazyk díla, ale také autorův záměr, i vliv díla.

Obsah

1.
Snorri Sturluson
2.
Celková charakteristika
3.
Kompozice
3.1.
Prolog
3.2.
Gylfiho oblouzení
3.3.
Jazyk básnický
3.4.
Výčet meter
4.
Hlavní postavy
5.
Děj - Gylfiho oblouzení
6.
Ukázka
7.
Styl a jazyk
8.
Autorův záměr
9.
Vliv díla

Úryvek

"Snorri Sturluson se narodil někdy okolo roku 1180 a pro tehdejší dobu to byl jeden z nejvzdělanějších mužů islandu. V mládí vystudoval základy rétoriky, teologie, latiny a díky tomu měl velký rozhled a dokázal se prosadit. Po několika letech se stal zákonodárcem Althingu, což je něco podobného všelidovému sněmu. Během 15 let se Snorri pravděpodobně věnoval psaní děl. Snorri napsal tři významná literární díla své doby, tj. Edda, sága o Ynglinzích a Sága o Egilovi.

Celková charakteristika: Edda je islandský epos sepsaný v 13. Století a řadí se mezi nejvýznamější středověkou severskou literaturu. Slovo „edda“ znamená v islandštině prababička a dá se vyložit jako prazáklad severské poezie.

Kompozice: Edda se dělí na 4 části: Prolog, Gylfiho oblouzení, Jazyk básnický a Výčet meter.
Prolog: V této části vypráví Snorri o stvoření světa, potopě a geografii Asie a Evropy, dále jsou zde popsány vztahy mezi postavami.
Gylfiho oblouzení: Tato část je asi nejvíce epická a je plná růzých pověstí. Král gylfi navštíví Ásy, neboť obdivuje jejich znalosti. Je odveden ke králi Ódinovy a klade mu nejrůznější otázky.
Jazyk básnický: Jazyk básnický je také plný otázek, které klade jakýsi obr a bohové mu na ně odpovídají. Je zde vysvětleno i mnoho kenningů, které se objevují v Gylfiho oblouzení.
Výčet meter: Jedná se o oslavnou báseň krále Haakona, Snorri zde užívá různorodých metrických systémů a tato část je nejméně zajímavá pro běžného čtenáře.
Hlavní postavy: Gylfi- Velice moudrý Švédský král, který obdivuje Ásy ( Obyvatele Asie). V Asijském městě se prokazuje jako Gangleri.
Ódin- Moudrý vůdce Ásů, je znám pod přezdívkami Vysoký, Třetí a Stejně Vysoký, je obdařen proroctvím a magií.

Děj:
Gylfiho oblouzení
Moudrý švédský král Gylfi obdivuje Ásy pro jejich schopnosti a znalosti, vydává se k nim proto v přestrojení. Když dorazí do nádherného města, představí se jako Gangleri, což znamená “Znavený cestou”. Prochází městem a zeptá se kolemjdoucího, čí je jeden z obrovských paláců. Jako odpověď je odveden do síně, kde sedí Vysoký, Stejně Vysoký a Třetí. Za všechny tři tam seděl Ódin, neboť všechny tři jména jsou jeho přezdívky. Gylfi jim pokládá otázky a oni mu odpovídají. Postupně prochází celou severskou mytologii od vzniku světa až po jeho konec zvaný Ragnarök. Gangleri se nakonec ptá, co nastane po Ragnaröku. Na to mu není zodpovězeno, ale je kouzlem uspán a když se probouzí, je na pusté pláni, celé obrovské město zmizelo, tak se vrací do své říše, kde se pověsti které slyšel u Ásů začnou šířit.."

Poznámka

Práce obsahuje pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49997365bcd5d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Snorri_Sturluson_Edda.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse