Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Socha svatého Kryštofa a život Emanuela Maxe

Socha svatého Kryštofa a život Emanuela Maxe


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce jen několika málo slovy popisuje sochu svatého Kryštofa. Hlavně se věnuje legendám o tomto světci a životu a charakteristice tvorby sochaře Emanuela Maxe.

Obsah

1.
Svatý Kryštof – socha
2.
Svatý Kryštof - světec
3.
Texty na podstavci sv.Kryštofa
4.
Emanuel Max ( 1810 - 1901)

Úryvek

"Socha svatého Kryštofa zdobí Karlův most již od roku 1857.
Z pískovce ji Vytesal sochař Emanuel Max a postavil na místo někdejší vojenské strážnice, která se roku 1784 zřítila do Vlatavy.
O tomto světci, který žil ve 3. století je zachováno málo zpráv.Původně se snad jmenoval Adokymnos, byl šiřitel víry v Pataře v Lýkii v Turecku. Byl to muž obrovité postavy, který chtěl sloužit pouze největšímu z králů. Když viděl, že král, kterého pokládal za největšího, se bojí ďábla, dal se do služeb ďáblovi, ale poznal, že i ten se bojí kříže., Na radu křesťanského poustevníka sloužil Kristu tak, že přepravoval pocestné přes rozvodněnou řeku. Jednou přenesl přes řeku dítě, které bylo stále těžší a těžší. Byl to sám malý Ježíš, který se mu zjevil v podobě dítěte. Obra pokřtil a dal mu jméno Christophorus. Na znamení, že chlapec byl opravdu Kristus, se zazelenala a vyrašila Kryštofova hůl. Když byl uvržen pohany do žaláře, poslali mu dvě dívky, aby prostřednictvím jejich lásky zapomenul na Boha. Místo toho, aby jej dívky svedly, přiměl je Kryštof k pokání a víře. Stejně jako on byly i ony popraveny stětím mečem. Stalo se tak za doby vlády císaře Decia kolem roku 250 n.l. Jeho vyobrazení je nejčastější v románské nástěnné malbě - obr opírající se o mohutnou hůl, někdy o kmen stromu (někdy zelený) a nesoucí na ramenou malé dítě - Ježíška. Jeho socha od Emanuela Maxe z roku 1854 stojí na Karlově mostě v Praze. Je uctíván 25. července. Podle středověké pověry každý,kdo uvidí obraz sv. Kryštofa, neutrpí ten den škodu. Byl proto patronem cestujících, v moderní době jej církev jmenovala patronem automobilistů.
Emanule Max jej vyobrazil v nadživotní velikosti, jak nese na svém rameni Ježíška a pomáhá si při překonání vodního živlu vysokou holí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x456b50c063cee.zip (76 kB)
Nezabalený formát:
Svaty_Krystof.doc (108 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse