Sofokles: AntigonaKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Antigona, jehož autorem je Sofokles.

Obsah

1.
Sofokles: Antigona

Úryvek

"Antigona
Sofokles
Před královským palácem v Thébách naříká Antigona nad osudem, který čeká mrtvolu jejího bratra Polyneika. Eteokles a Polyneikos, synové Oidipovi, vládli společně Thébám. Eteokles chtěl vládnout sám, a proto svého bratra zapudil. Odstrčeného Polyneika se ujal král argejský a vypravil se s vojskem proti Thébám. V souboji oba bratři padli. Vlády se ujal jejich strýc Kreon. Eteokles jako obránce vlasti měl být podle Kreontova rozkazu čestně pochován, Polyneikos měl být ponechán bez pohřbu na pospas dravcům. Kdo by jednal proti rozkazu, má být veřejně ukamenován. Antigona však cítí, že božský zákon, který přikazuje příbuzným mrtvé pochovávat, je víc než rozkaz Kreontův, a vyzývá svou sestru Ismenu, aby bratra pochovaly společně. Ismena se však sestřině záměru brání, a Antigona se odhodlává pohřbít bratra sama. Odchází, aby čin provedla. Na jevišti se objeví Kreon a ohlašuje svou vůli: přísný trest stihne každého, u koho se prokáže účast na zapovězeném Polineikově pohřbu. Kreon se klamně domnívá, že na vině jsou hlídači, kteří se dali nepochybně podplatit; hrozí jim smrtí, jestliže nepřijdou na pravého viníka, který mrtvolu pohřbil.
Tu přivádí hlídač Antigonu. Přistihl ji, když mrtvolu Polyneikovou znovu posypávala prstí. Kreon se Antigony táže, zda je pravda, z čeho ji hlídač viní. Antigona nezapírá; přiznává se k činu, přiznává také, že věděla o jeho zákazu. Je přivolána Ismena, a když slyší, že se Antigona přiznala, prohlašuje, že je spoluvinna. Nechce žít sama na světě. Kreon však hrozí, že Antigonu čeká smrt. Ismena mu namítá, že Kreon tak vydává smrti nevěstu svého syna. Kreon ale neuvěří a rozhoduje, že i Ismeně bude za trest ukrácen život. Syn Kreontův Haimon marně prosí otce za milost pro Antigonu.
Kreon dává rozkaz zazdít Antigonu ve skalní kobce, aby zemřela hladem. Sluhové ji odvádějí. Slepý Teiresias vyzývá Kreonta, aby krutý rozkaz odvolal, a hrozí mu pomstou Erinyí. Kreon skutečně vydává rozkaz, aby byla Antigona ze skalní kobky propuštěna. Náčelník sboru, jemuž Kreon dal rozkaz Antigonu propustit, přichází pozdě. Antigona se v kobce oběsila na smyčce ze zkroucené roušky. Haimon vnikl do hrobky k Antigoně, a když viděl, že je jeho nevěsta mrtva, probodl se mečem. Když vyslechne zvěst o smrti svého syna, probodne se Eurydika, zoufalá Haimonova matka, obětním nožem a umírající proklíná svého chotě Kreonta coby nelidského vraha. Příchází Kreon. Sluhové nesou mrtvolu jeho syna, Kreon naříká, dává si sám vinu za neštěstí a lituje svého neblahého rozkazu."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dc492c0f2d6.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Sofokles_Antigona.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse