Sofoklés: Antigoné


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text krátce shrnuje informace o publikaci, podle které byl obsah vypracován a poté se již věnuje popisuj děje.

Obsah

1.
Název
2.
Autor
3.
Žánr
4.
Vznik
5.
Překladatel
6.
Děj

Úryvek

„ Vznik: asi 442 př. n. l.
Překladatel: Ferdinand Stiebitz
Charakteristika: Děj hry se odehrává v antice v řeckých Thébách. Hlavní myšlenkou je střet morálních hodnot a zákonných nařízení. Děj sice skončí tragicky, ale Antigoné se přesto stane morální vítězkou, když Kreón uzná svou chybu a, ačkoli bezúspěšně, ji chce napravit.
Stručný děj: Když zemřel král Oidipus, vlády v Thébách se ujali jeho dva synové: Eteoklés a Polyneikés. Eteoklés brzy Polyneika zbavil vlády a vyhnal ze země. Ten si to ale nenechal líbit a přemluvil dalších sedm vladařů (včetně svého tchána) a vyrazili proti Thébám. V boji sice zvítězili Thébané, ale oba bratři se navzájem zbavili.
Po jejich smrti na trůn nastoupil Oidipův švagr Kreón. Jedním z jeho prvních nařízení bylo Eteokla slavnostně a se všemi poctami pohřbít, zatímco Polyneikés měl být pod trestem smrti bez dotčení ponechán za hradbami, protože pozdvihl zbraň proti vlasti. Proti tomu se postavila sestra obou bratrů Antigoné, která se rozhodla Polyneika i přes zákaz pohřbít. O pomoc žádala svou sestru Isméné, která jí ale odmítla pomoci, poněvadž se příliš bála vzepřít nařízení krále. Antigoné tedy bratra pohřbila sama, ale naneštěstí byla přichycena jedním z hlídačů, který ji udal poté, co byl z činu sám obviněn. Svůj čin obhajovala tím, že zákony bohů, jakkoli nepsané, mají větší váhu než králův nesmyslný rozkaz, a že bohové by nesouhlasili s tím Polyneika nepohřbít. Na Antigoninu obranu se postavil i její snoubenec a zároveň Kréontův syn Haimón. Kreón ji ale i přesto nechal odvést a uzavřít do kobky. S sebou jí dal jen talíř jídla, aby ho nikdo nemohl obvinit z nelidského chování…“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bdeffdfd6e30.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Sofokles_Antigone.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse