Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Solventnost pojišťoven - Projekt Solventnost II - slovensky

Solventnost pojišťoven - Projekt Solventnost II - slovensky


Kategorie: Pojišťovnictví, Finanční cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola finanční a správní, a.s., Praha 10

Charakteristika: Tento text se zabývá solventností pojišťoven. Vypisuje typické znaky životního pojištění a hlavní nástroje dozoru. Uvádí definici solventnosti a představuje projekt EU pod názvem Solventnost II.

Obsah

1.
Úvod
2.
Typické znaky životního pojištění
3.
Hlavní nástroje dozoru
4.
Solventnost - definice
5.
Projekt Solventnost II (Solvency II)
5.1.
Názory České asociace pojišťoven
5.2.
Praktické dopady


Úryvek

"Za solventnosť je považovaný stav, kedy poisťovňa disponuje dostatkom vlastných zdrojov, ktoré môže kedykoľvek a za akýchkoľvek udalosti použiť k úhrade svojich zmluvných záväzkov voči poistenému a oprávneným osobám.
O podobe solventnosti sa viedli a stále sa vedú diskusie na úrovni vrcholových orgánov Európskej únie.
Výsledkom týchto jednaní je vznik projektu Solventnost II (Solvency II). Prvou fázou bolo vytvoriť všeobecný rámec systému sledovania solventnosti, ktorý by prispôsobil požiadavky kapitálovej přiměřenosti skutočným rizikom poisťovne. V roku 2003 bola teoretická časť projektu ukončená, čím vznikol dostatočný časový priestor pre širokou medzinárodných diskusií a nových štúdií.
Solventnost II pre poisťovníctvo by mala priniesť 3-pilierový prístup ku kapitálovým požiadavkám a dohledu orgánov štátneho dozoru s cieľom zaistiť vyššiu ochranu poistníkov, vyššiu transparentnosť, zrovnateľnosť a ucelenosť posudzovania solventnosti poistiteľov.
Európsky parlament 22. dubna schválil normu, ktorá má v Európskej únii zásadne zmeniť podobu poisťovníctva. Na reforme sa poslanci už vopred dohodli s členskými štátmi EU, aj z tohto dôvodu sa dnešné rozhodnutie očakávalo.Smernica s označením Solventnost II má za úlohu posilniť finanční stabilitu poistného sektoru. Umožní väčšiu možnosť kontroly a dohledu nad řízením jednotlivých spoločností. Zmení tiež požiadavky na kapitálovú přiměřenost poisťovacích ústavov. Vďaka tejto norme bude zavedený systém včasného varovania, ktorý upozorní na nedostatok kapitálu.
Česká asociace pojišťoven schválenie tejto normy uvítala. Podľa nej dôjde k novému posilnenému režimu dohledu, po ktorom volali európski poistitelia už dlhšiu dobu. V súladu s názorom Európske federácie poisťovní a zaisťovní však asociácia ľutuje, že z pôvodného návrhu bola vybratá úprava skupinové podpory, čím bola stratená príležitosť k vytvoreniu nástroje vhodného pre účinný dohled nad nadnárodnými skupinami.
Praktické dopady schválení smernice Solventnost II nie sú doposiaľ známe. Analytik poradenskej firmy Partners Dušan Šídlo hovorí, že nie je jasné v akom rozsahu bude smernica zavedená. "Cieľom smernice je zvýšenie bezpečnosti poisťovne a ochrana klienta. Finančná kríza však poukazuje na to, že ani najmodernejšie modely kapitálovej přimeřenosti bánk (BASEL II) nezabránili problémom."

Poznámka

V textu se místy objevují česká slova.
Část textu je shodná s úvodem práce Solventnost pojišťoven - slovensky, dostupná zde: http://www.seminarky.cz/-18819.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje uvedeného v použité literatuře.
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b5f73c1d636f.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Solventnost_pojistoven_smernice.doc (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse