Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Specifika účetnictví ve společnosti s ručením omezeným, tichý společník

Specifika účetnictví ve společnosti s ručením omezeným, tichý společník


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Práce je charakteristická popisem založení firmy a vše co s ní souvisí, včetně upsání vkladů do společnosti společně s patřičným účtováním. Dané účtování je zde i s konkrétními příklady včetně zaúčtování. Na tomto účtování snadno pochopíte princip účtování. Je zde také uvedeno, kdo je tichý společník a jaké má nároky.

Obsah

1.
Charakteristika s. r. o.
2.
Založení
3.
Vklady společníků
4.
Odměny společníkům za práci pro společnost
5.
Tiché společenství jako smluvní vztah podle obchodního zákoníku

Úryvek

"Specifika účetnictví ve společnosti s ručením omezeným, tichý společník
- charakteristika s. r. o., založení, vklady společníků
- odměny společníkům za práci pro společnost
- tiché společenství jako smluvní vztah podle obchodního zákoníku
1) Právní úprava této formy je řešena ustanoveními obchodního zákoníku v § 105 až 153.
S.r.o. je obchodní společnost založená za účelem podnikání, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků.
Jejími společníky mohou být jak fyzické, tak právnické osoby.
Společnost může být založena již jednou osobou, a to jak fyzickou, tak právnickou.
Je stanoveno, že jednu společnost může tvořit maximálně 50 společníků.
Zakládá-li fyzická osoba s.r.o. jako jediný společník, může být jediným společníkem max. ve 3 s.r.o."

Poznámka

Práce obsahuje obrázek a výpočty o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56b895b2525d2.zip (26 kB)
Nezabalený formát:
Specifika_ucetnictvi_ve_spolecnosti_s.r.o..doc (81 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse