Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Stanislav Kostka Neumann: Kniha lesů, vod a strání

Stanislav Kostka Neumann: Kniha lesů, vod a stráníKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Kniha lesů, vod a strání, jehož autorem je Stanislav Kostka Neumann.

Obsah

1.
Stanislav Kostka Neumann: Kniha lesů, vod a strání

Úryvek

"Kniha lesů, vod a strání
Neumann Stanislav Kostka
Stanislav Kostka Neumann začínal v devadesátých letech 19. století jako básník - anarchista, radikalista i symbolista. Po roce 1905 se však dostává do tvůrčí krize, ze které se dostává svým příklonem k přírodě, proto ho v tomto tvůčím období zařazujeme do skupiny faunů a vitalistů. V těchto letech napsal několik sbírek, z nichž nejvyspělejší je Kniha lesů, vod a strání z roku 1914.
Neumann se zde přibližuje k přírodě s neskrývaným obdivem městského člověka, jemuž probudila smysly, obrodila otupělou vnímavost a vznítila citlivost pro její drobné děje a proměny. Sbírka je tak na prvém místě záležitostí smyslů. Navazuje v tom na přírodní lyriku Vrchlického, jenže na novém stupni. Neumann stojí s úctou před přírodním děním, dychtivě je vnímá všemi smysly, nevnáší žádnou nesourodost. Jeho největší touhou je splynout s tímto děním, stát se neodtržitelnou součástí přírodního dění. Rozumí si s přírodou mnohem lépe než s lidmi:
Od člověka k člověku nesmírná cesta a ještě nedojdeš k cíli,
se stromy a balvany, s trávou a řekou, se zvěří, s hmyzem jsem jedno.
Chci, aby hory, louky a vody voněly z dnů mých a chvílí:
jsem zde teď, haluzka domácí půdy, hrouda a já jsme jedno,
pro sebe jsme se narodili,abychom sobě žili…
Nejčistčím výrazem snahy po úplném ztotožnění s přírodou je její erotizace. Příroda je pojímána jako milenka, zdroj věčné něhy:
S rukama v tvé hlíně chvěji se jako panna,
kterou muž jal pevně, strhl na hruď svou,
miluji tě, jak chceš býti milována:
zrakem, čichem, hmatem, láskou smyslnou.
Erotizace je jedním z prostředků nejtěsnějšího přilnutí k přírodě, poměr k ní občas básníkovi splývá s vlastním milostným vztahem. Smyslové okouzlení a touha splynout s přírodou má však ve sbírce i svůj vyvažující tón, a tím je vědomí odlišnosti člověka a přírody. Básník se totiž ani ve chvílích vrcholného rozechvění smyslů nevzdává svého intelektu, nestává se hříčkou přírody, jeho pocity a nálady se nemění v závislosti na ní. Přítomnost intelektu místy sice pociťuje jako rušivý element, proti němuž je však zbytečné se bouřit (Listopad mezi buky, Zimní noc), jinak se ale intelekt vedle smyslů a spolu s nimi stává významným nástrojem, který básníkovi umožňuje proniknout k podstatě přírodních jevů: Stanul jsem v noci lednové / uprostřed nesmírných sněhů: / velebnost hmoty chápal jsem / a v srdci pocítil něhu./
V Knize lesů, vod a strání jsme svědky jedinečné harmonie intelektu, smyslů a citů, přičemž intelekt vždy provází smysly, vstřebává a zobecňuje jejich poznatky. Neumannova přírodní lyrika tak nabývá až filozofického rázu, ne ve smyslu reflexívnosti, avšak v tom, že poznávání přírody přetváří básníkův světový názor ve směru materialistického pojetí skutečnosti."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51c35ba03c0b5.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
S_K_Neumann_Kniha_lesu_vod_a_strani.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse