Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Stařec a moře - Ernest Hemingway

Stařec a moře - Ernest Hemingway


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z literatury Stařec a moře od Ernesta Hemingwaye.

Obsah

1.
Ernest Hemingway
2.
Jazyk a díla
3.
Hlavní myšlenka díla
4.
Hlavní postavy
5.
Obsah

Úryvek

"Ernest Hamingway

• Narodil se 21. června roku 1899 v Oak Parku v USA a patřil do ztracené generace (generační skupina mladých autorů, kteří zažili 1. Světovou válku)
• Hemingway byl velmi ovlivněn válečnými událostmi.
• Po získání základního vzdělání se stal reportérem v Kansas City Star.
• Hned po vypuknutí 1. světové války vstoupil jako dobrovolník do italské armády.
• Španělské občanské války se zúčastnil jako reportér.
• Po druhé světové válce pracoval jako dopisovatel.
• Měl zálibu v nebezpečných sportech a lovu.
• Ve svých dílech stavěl své hrdiny do nebezpečných situací, kde pak prokazoval čest a odvahu.
• Většina děl Ernesta Hemingwaye byla inspirována osobními zážitky.
• Styl jeho psaní je úsečný, díla nemají citové zabarvení.
• Postavami jeho románů, povídek a novel jsou často muži, kteří vedou nebezpečný způsob života.
• Napsal: Pátá kolona, Fiesta, Sbohem armádo, Komu zvoní hrana, pohyblivý svátek a daší.
• Ernest Hemingway je nositelem Pulitzerovy ceny (1953) a Nobelovy ceny za rok 1954, kterou však nemohl převzít kvůli zraněním způsobeným předešlou leteckou nehodou z Ugandy.
• Poslední roky života strávil na Kubě.
• Ernest Hemingway zemřel 2. července 1961 ve městě Ketchum v Idaho. Pravděpodobně spáchal sebevraždu, protože trpěl depresemi.Jazyk díla:

• Tato novela je psaná jednoduchým spisovným jazykem, je zbavena všeho nadbytečného, jeho díla nemají žádné citové zabarvení, často píše jen dialog – objektivní vypravěčství
• Dílo je úsečné a plné skratek
• Autor je vypravěčem, dílo je psáno er-formou.
• Pro oživení děje se v obsahu objevují španělské výrazy, rybářské pojmenování, přímá řeč
• Starcova samota je vyjadřována vnitřními monology
• Jsou zde krátké věty.
• Autor používá obecné označení (chlapec, moře, ryba), metafory, přirovnání, personifikace.
• Dramatičnost v krátkých větách
• Odkazy na křesťanské symbolice
• Dílo řadíme do první poloviny 20. století"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x533c6b49b1b15.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Starec_a_more.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse