Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Steven Saylor: Římská krev

Steven Saylor: Římská krev


Kategorie: Americká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá obsahem historického románu, který se odehrává v prvém století před Kristem, v době panování diktátora Lucia Cornellia Sully. Autorem díla je Steven Saylor.

Obsah

1.
O autorovi
2.
Obsah díla
3.
Historické souvislosti
3.1.
Sextus Roscius
3.2.
Chrysogones

Úryvek

" Tento příběh se odehrává v prvém století před Kristem, v době panování diktátora Lucia Cornellia Sully.
Za Sullovy vlády vzaly za své mnohé etické hodnoty a s vydáním dalšího proskripčního seznamu se pojem právo a spravedlnost staly téměř bezvýznamným a prázdným slovem. Touha po bohatství, moci a priveligiích začala převyšovat vše ostatní. Zvlášť výhodná doba to byla pro Sullovy oblíbence. Právo bylo téměř pošlapáno a ti, kdo profitovali z této situace si nemohli v žádném případě stěžovat.
Přesto ani v těchto podmínkách nemohla být opominuta otcovražda, zvlášť když by ohrozila a pošpinila významnou patricijskou rodinu.
Členové rodiny zavražděného statkáře Sexta Roscia se obrátili v této ožehavé záležitosti na znamenitého římského právníka Hortensia. Ten se však zalekl takto zpolitizovaného případu a předal jej svému začínajícímu kolegovi Marku Tulliovi Cicerovi.
Cicero si na vyšetřování najme Gordiana Hledače. Ten společně s Ciceronovým otrokem Tirem vydá po stopách zavražděného. Sleduje i stopy Sexta Roscia mladšího, který je z úkladné vraždy vlastního otce nařčen. Kousek po kousku se mu daří slepovat díly do skládanky. Když se jej někdo pokusí zabít tuší, že šlápl do vosího hnízda. Postupně ze tmy vysvítají různá tajemství rodiny Rosciů. Svým vyšetřováním Gordianus zjišťuje, že nikdy případu sahají až k nejvyšším místům. Sullův bývalý otrok, nynější propuštěnec Chrysogonus je klíčem k celému případu.
Poznává, že za celým případem je jen chtivost po majetku a touha po moci. Gordinaus předkládá Cicerovi všechny důkazy, které o případu shromáždil. Přesto, že fakta, která Cicerovi předložil byla dostatečná, ještě nebylo zaručeno, že Cicero případ vyhraje.
Po brilantní obhajobě pronesené na Foru Romanu, se Cicerovi podaří Sexta Roscia zbavit všech obvinění. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0081.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Rimska_krev.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse