Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stolní lampa - použití metod tvůrčí práce

Stolní lampa - použití metod tvůrčí práce


Kategorie: Výrobek

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá použitím metod tvůrčí práce, a to stolní lampou. Uvádí cíl elaborátu a volbu předmětu. Zaměřuje se na možnosti použití (funkce) vybraného předmětu, a všímá si alternativ k nalezeným funkcím.

Obsah

1.
Cíl elaborátu
1.1.
Volba předmětu - stolní lampa
2.
Možnosti použití/funkce vybraného předmětu
2.1.
Alternativy k nalezeným funkcím předmětu

Úryvek

"1. Cíl elaborátu: :
Cílem tohoto elaborátu je umožnit ověření základních tvorčích schopností, na úrovni standardního cvičení používaného při nácviku intuitivních metod tvůrčí technické práce.
Při hledání nového řešení se významně uplatňuje schopnost kombinovat údaje. Zpočátku je vždy vše neurčité a postup řešení je hledáním, v němž se střídavě uplatňuje konvergentní ( zaměřené na jeden výsledek ) a divergentní (variační ) myšleni, které je možno charakterizovat jako “myšlení okolo problému1'. Tento princip má často rozhodující význam, neboť může navést na zcela novou cestu v řešení. v rámci variačních postupů se mohou uplatnit následující myšlenkové “taktiky":
1. určování souvislostí ( ale Í protikladů a rozporů ) týkajících se řešeného problému;
2. hledání analogií.
Vypracování tohoto elaborátu má přiblížit variační postupy myšlení, jde také o nácvik stimulace intuitivních procesů navazováním i na vzdálené analogie, které se mohou vynořit z podvědomí, aniž dokážete vysvětlit, jak mohl takový nápad vzniknout.
Z hlediska praxe tvořivé práce je v tomto cvičení důležité snažit se rychle zapisovat jednotlivé nápady, tak jak je “slina přinese na jazyk", aniž by se přerušoval tok nápadů ať již jejich zkoumáním nebo hodnocením, nebo hledáním impulsu jejich vzniku.
Zvolíte si libovolný, Vám známý předmět:
1. vymyslete a zaznamenejte co nejvíce možných použití pro tento předmět, při dobrých tvůrčích schopnostech byste měli vymyslet alespoň 32 různých možností jeho použití, i když řada z nich bude zcela “bláznivých", zde jde o cvičení k překonávání “bariér", které vyplývají ze zvyku a představují tzv. “funkční fixace",
2. pro tentýž předmět vymyslete a zaznamenejte co nejvíce možných předmětů nebo způsobů jak jej nahradit pro splnění stejné funkce, jde v podstatě o hledání odpovědi na otázku “Jakým jiným způsobem je možno dosáhnout téhož účinku - funkce ?"

PŘEDMĚT: Stolní lampa
1. zdroj světla
2. lákadlo hmyzu
3. svářečka fólií
4. podpora růstu rostlin
5. zbraň
6. obchodovatelná komodita
7. hračka pro malé dítě
8. nástroj k opalování
9. vrhací předmět
10. sportovní nářadí
11. závaží
12. těžítko
13. kalibr spotřeby elektrického proudu
14. pomůcka při výslechu
15. odhaněč nezvaných hostů (dravá zvěř)
16. zápalné zařízení
17. mučící zařízení
18. držák na řetízky"

Poznámka

Práce je psána z části heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_vyrobek0019.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Stolni_lampa.rtf (78 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse