Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Strach v množném čísle - esej

Strach v množném čísle - esejKategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato esej se ptá, které věci by se měly otočení kouzelného prstenu v moderní společnosti změnit.

Obsah

1.
Úvod
2.
Co změnit otočením Arabelina prstenu
3.
Proč čekáme, až to udělají druzí za nás
4.
Globální oteplování, ozónová díra
5.
Mezilidské vztahy
6.
Jiné problémy
7.
Terorismus

Úryvek

“ Velmi často diskutovaným problémem je globální oteplování, které úzce souvisí se znečištěným ovzduším a skleníkovým efektem. Problémem nás všech je vymírání rostlinných a živočišných druhů způsobené kácením lesů a pralesů, kyselými dešti a celkovým znečištěním životního prostředí. Díky přelidnění planety vzniká problém s ukládáním odpadu. Jak je vidět, vše souvisí se vším a jakákoliv změna prostředí ovlivňuje tisíce organismů. Člověk kácí stromy z důvodů uspokojení poptávky dřeva pro dřevozpracující průmysl, ale neuvědomuje si, že kácení stromů, především v deštných pralesech má za následek nižší tvorby kyslíku. Stromy jsou pro nás velice důležité také kvůli tomu, že absorbují velké množství oxidu dusnatého, který je denně uvolňován z tepelných elektráren. Problémem však je, že lesů s každým novým dnem ubývá a smogutvorných měst přibývá. Tento nepoměr má za následek zvyšující se množství emisí v ovzduší. Díky přítomnosti smogu v ovzduší je však na zemi skleníkový efekt, kdy se sluneční paprsky přes smogový obal nemůžou dostat zpět do atmosféry, což má za následek další oteplování země. Mimo smog jsou v ovzduší i freony a chlor, což způsobují rozklad ozonové vrstvy. Vznikají tedy ozonové díry, které propouštějí UV paprsky, které způsobují vznik zhoubných nádorů, především v kůži. Největší ozonová díra se nachází nad Austrálií a Antarktidou.
Další věc nad kterou bychom se měli zamyslet jsou problémy mezilidských vztahů. Lidé se bojí agresivity, šikany, terorismu, a dalších závažných problémů. Agrese je chování, které je vedeno záměrem ublížit jiné osobě nebo poškodit nějakou věc, proto by se měli agresivní lidé léčit u psychiatrů. Sami se však v mnoha případech vyléčit nedokážou, proto bychom měli těmto lidem nějak pomoci. Závažný společenský problém představuje šikana, která se nachází ve školství, v armádě a ve vězeňství (všude kde je větší kolektiv). Zde se vyskytuje problém takový, že ten kdo je šikanovaný i ten co šikaně pouze přihlíží, málokdy řekne svému okolí, že se něco děje. Dalšími obávanými problémy mezilidských vztahů jsou rasismus, nacismus a nacionalismus. Mnohé tyto problémy úzce souvisejí s historií lidstva. Vím, že historie vymazat nejde, ale musíme si uvědomit, že všichni můžeme změnit budoucnost. Kdyby se každý zamyslel nad tím, že i když každý člověk je jiný (jiné víry, rasy, národnosti) je to lidská bytost, která má právo na klidný život. A neznamená, že když má jinou barvu kůže nebo je jiné víry, tak je špatný."

Poznámka

Práce částečně cituje tuto stránku: http://www.relaxuj.cz/art_doc-57E2BD2B0A3C0620C1257156003952F4.html.
Práce porušuje pravidla výstavby žánru a obsahuje věcné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x478490b623999.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Strach_v_mn_c.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse