Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Strukturovaný životopis - jednoduchý vzor

Strukturovaný životopis - jednoduchý vzor


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje velmi jednoduchý vzor strukturovaného životopisu s nevyplněnými daty.

Úryvek

"ŽIVOTOPIS

Jméno:
Bydliště:

Telefon:
E-mail:
Datum narození:
Místo narození:
Státní příslušnost:

Vzdělání:
povinná školní docházka
1995 - 2004


2004 – 2008Pracovní zkušenosti:


Dodatečné vzdělání:


Zvláštní znalosti:


Zájmy:


v ……… dne 1. ledna 2009

podpis"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4960af4160446.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Struktur_zivot_vzor.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse