Strunatci


Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Prace zaměřená na strunatce vypisuje hlavní znaky těchto živočichů a přibližuje hypotézy jejich vývoje. Dále popisuje vlastnosti skupin strunatců a pozornost zde věnuje především obratlovcům a jejich vzniku.

Obsah

1.
Hlavní znaky
2.
Vývoj strunatců
3.
Kopinatci
4.
Pláštěnci
5.
Vznik obratlovců
6.
Čelisti
7.
Suchozemští obratlovci
8.
Čtyřnožci

Úryvek

"Hlavní znaky:
-představují nezvyklou kombinaci morfologických a embryologických znaků
-hřbetní struna = notochord (chorda dorsalis), tvoří tyčinkovitou, pružnou osu těla
- trubicovitá nervová soustava, je uložena mezi notochordem povrchem těla
-nervová trubice vznikla neurulací, tedy vychlípením podélného hřbetního pruhu ektodermu
- srdce nebo pulsující céva, centrum krevního oběhu je vždy na břišní straně
- vícevrstvá pokožka, kterou mají všichni strunatci
- ocasní část těla (nemají koncový řitní otvor)
-hltan = endostyl -> stavba připomíná hltan polostrunatců, ale funkce je odlišná. U všech skupin strunatců jsou endostyly podobně stavěné a všechny produkují jodované hormony, např. thyroxin.
- POLOSTRUNATCI: potravní částice jsou obaleny slizem vně těla a pohybem bičíků nasávany s proudem vody žaberními štěrbinami do střeva.
- STRUNATCI: pruh obrvených a žláznatých buněk v břišní části hltanu neustále produkuje vrstvu slizu. Ta se posunuje po vnitřním povrchu hltanu vzhůru k jeho hřbetní straně, kde se oba proudy slizu (pravý, levý) spojují a stáčejí dozadu do trávicí soustavy. Voda prochází tímto slizovým „sítem“, potravní částice jsou zachyceny, obaleny slizem a posouvány po hřbetní straně hltanu do střeva.

Vývoj strunatců:
-první hypotéza – předpokládá, že centrální nervová soustava vznikla transformací larválního neotrochu. Ten se posunul na hřbetní stranu živočicha a jeho ramena splynula, čímž vytvořila nervovou trubici. V tomto případě hřbetní struna odpovídá hřbetní straně polostrunatce. Jeden z největších „háčků“ této hypotézy je, že uspořádání těla dospělých polostrunatců a dospělých strunatců je tak podobné, ale uspořádání larev polostrunatců je velmi odlišné.
-druhá hypotéza – dorzoventrální inverze=otočení strunatců vzhůru nohama. Tato alternativní hypotéza je velmi stará, ale teprve nedávno získala podporu. Dorsoventrální uspořádání strunatce je téměř dokonale opačné než u jiných živočichů. U většiny živočichů je centrální nervová soustava umístěna na břiše a centrální céva na hřbetě, kdežto hlavní céva strunatců (tedy ta se srdcem) je na břišní straně těla, nervová soustava je umístěna ve hřbetní části těla."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5135d203af477.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Strunatci.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse