ŠvýcarskoKategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce věnovaná Švýcarsku seznamuje s jeho historií, městy, dopravou, zeměpisnými a přírodopisnými poměry i turistickými a rekreačními možnostmi.

Obsah

1.
Základní informace
2.
Státní zřízení
3.
Historie
4.
Doprava
4.1.
Silniční doprava
4.2.
Orientační ceny pohonných hmot u čerpacích stanic
4.3.
Letecká doprava
5.
Významná místa
5.1.
Bern
5.2.
Curych
5.3.
Luzern
5.4.
Ženeva
5.5.
Ticino
5.6.
Bellinzona
5.7.
Jezero Maggiore
5.8.
Lugano
5.9.
Lugana
5.10.
Valais
5.11.
Letoviska
6.
Přírodopisné a zeměpisné poměry
6.1.
Poloha, rozloha
6.2.
Sousedé
6.3.
Reliéf krajiny
6.4.
Známé horské vrcholy
6.5.
Vodstvo
6.6.
Největší jezera
6.7.
Podnebí
7.
Turistické, rekreační a sportovní možnosti
7.1.
Lyžování
7.2.
Letoviska
7.3.
Turistika a horolezectví
7.4.
Paragliding

Úryvek

"Základní informace

- oficiální název - český: Švýcarská konfederace
- oficiální název - originální: Schweizerische Eidgenossenschaft, Confédération suisse, Confederazione svizzera, Confederaziun svizra
- jazyky: němčina (65 % obyvatel), francouzština (18 %), italština (10 %), rétorománština (1 %)
- náboženství: katolíci (49 %), protestanti (48%)
- státní zřízení: republika
- měna: švýcarský frank (CHF)
- mezinárodní pozn. značka:CH
- počet obyvatel: 7 mil.
- hlavní město (obyvatel): Bern (141 tis.)
- největší město (obyvatel): Curych (380 tis.)
- rozloha: 41 293 km2
- nejvyšší hora: Monte Rosa, 4 634 m n.m.

Státní zřízení:

Švýcarsko je konfederací 23 suverénních kantonů (3 z nich jsou rozděleny na půlkantony). Každý kanton má vlastní parlament, zákony, vládu, rozpočet a dokonce i ústavu. Zákonodárnou moc konfederace představuje dvoukomorový parlament, který je tvořen Radou států (členové pocházejí z jednotlivých kantonů a půlkantonů) a Národní radou (přímo volená). Členové parlamentu jsou voleni na 4 roky. Tyto komory volí prezidenta a nejvyšší výkonný orgán - sedmičlennou Federální radu. Funkční období jejich členů - ministrů - jsou 4 roky.
Zajímavostí je, že volební právo pro švýcarské ženy bylo ustaveno až v roce 1971. (Do té doby volili pouze muži starší 20 let.)

Švýcarsko samo o sobě nemá na poli umění příliš silnou tradici, přestože se zde usazovalo o tvořilo mnoho spisovatelů a umělců z jiných zemí (mezi nimi Voltaire, Byron, Shelley, James Joyce nebo Charlie Chaplin).
Ve středověku byly centrem vědy a umění kláštery. Mezi nimi hrál ve Švýcarsku důležitou roli St. Gallen. Od 16. století dalo Švýcarsko světu mnoho učenců a myslitelů. Například velký humanista Erasmus Rotterdamský (1466 - 1536), reformátor Ulrich Zwingli (1484 - 1531), Jan Kalvín (1509 - 1564), Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778), nebo pedagog Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827).
V 19. století dosáhli světové úrovně na poli literatury dva spisovatelé: Gottfried Keller (1819 - 1854), představitel realismu, autor Curyšských novel (Züricher Novellen) a románu Zelený Jindřich (Der grüne Heinrich) a Conrad Ferdinand Mayer (1825 - 1898).
Dva švýcarští spisovatelé jsou nositeli Nobelovy ceny za literaturu. Prvním byl představitel naturalismu Carl Friedrich Georg Spitteler (1845 - 1924), autor románu "Konrad der Leutnant". Světový význam má dílo druhého nositele Nobelovy ceny Hermanna Hesse (1877 - 1962). Nejznámější jsou romány Stepní vlk (Der Steppenwolf) a hlavně Hra se skleněnými perlami (Das Glassperlenspiel)."

Poznámka

Součástí práce je několik drobných fotografií.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d57e089b0d7.zip (93 kB)
Nezabalený formát:
Svycarsko.doc (199 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse