Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Systém Kessy

Systém KessyKategorie: Technické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce je dílenskou učební pomůckou pro mechaniky automobilů Škoda. Práce představuje jednotlivé komponenty systému a popisuje bezklíčové zamykání a odemykání auta.

Obsah

1.
Systém Kessy
2.
Komponenty systému Kessy
3.
Schéma propojení systému Kessy
4.
Odemykání a uzamykání vozidla
5.
Elektrický zámek ELV
6.
Bezklíčové startování vozidla

Úryvek

"Komponenty systému KESSY
Startovací tlačítko
- slouží k zapínání/vypínání zapalování (sv. 15)
a startování/vypínání motoru
Řídicí jednotka systému KESSY
- řídí bezdrátovou komunikaci systému s klíčkem
- pomocí antén vyhodnocuje polohu klíčku
- reaguje na dotyk kapacitních senzorů
Kapacitní senzory
- detekují dotyk na vnějších klikách předních dve-ří na základě změny kapacity
Antény systému KESSY
- feritové antény slouží k přesnému rozpoznání
polohy klíčku při startování a ovládání centrální-ho zamykání
Mikrospínač víka zavazadlového prostoru
- slouží k bezklíčkovému odemknutí víka zavaza-dlového prostoru
7 CZ
Schéma propojení systému KESSY
SP85_19
Schéma propojení systému KESSY
a
datová sběrnice CAN-Bus
vodič
bezdrátový datový přenos (125 kHz)
bezdrátový datový přenos (433 MHz)
bezdrátový datový přenos"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky. Čistý text je cca 8 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50a8fe4d5fea5.zip (499 kB)
Nezabalený formát:
System_Kessy.pdf (937 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse