Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Systémová analýza a teorie her: prezentace

Systémová analýza a teorie her: prezentaceKategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce stručně a jasně pojednává o systémové analýze a jejích částech. Dále se zabývá i teorií her, kde jsou uvedeny příklady.

Obsah

1.Systémová analýza
2.
Hierarchie
3.
Polarita
4.
Bipolarita
5.
Multipolarita
6.
Příklad koncert velmocí
7.
Závislost, nezávislost, interdependence
7.1.
Interdependence
8.
Symetrie, asymetrie
9.
Centrum,periferie,semiperiferie
9.1.
Centrum
9.2.
Periferie
9.3.
Semiperiferie
10.
Teorie her
11.
Hra s nulovým součtem
12.
Hra s nenulovým součtem
13.
Modelové situace
13.1.
Vězňovo dilema
13.2.
Hra na kuře (sraba)
13.3.
Lov na jelena

Úryvek

"Vzhledem k formátu nelze."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, které zabírají cca 1 stranu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52ee44a865c6b.zip (457 kB)
Nezabalený formát:
Systemova_teorie_her.ppt (698 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse