Tatry - líčení


Kategorie: Líčení

Typ práce: Slohové práce

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Líčení barvitě až básnicky popisuje střídání ročních období ve slovenských Tatrách. Na začátku je krátký odstavec objasňující, co to je líčení.

Obsah

1.
Tatry: líčení

Úryvek

"Líčení má vypadat tak, aby v čtenáři co nejvíce evokovalo popisované obrazy – především zrakově, ale i pomocí jiných smyslů. Autor využívá vhodných obrazných pojmenování, rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby, popisuje své city, pocity a nálady. Jedná se o subjektivně zabarvený popis, využívající básnických prostředků, jako jsou přirovnání, metafory, personifikace, a různých básnických figur, třeba zvukomalby.
Autor si též může pohrát se slovní zásobou ve vztahu k zadanému tématu – bude-li mít za úkol popsat abstraktní obraz, bude možná utvářet abstraktní či nereálná spojení (fialové slunce si pohrává s jásající drobotinou zelenkavých beránků); bude-li mít za úkol popsat pojmy jako láska, soucit, nenávist, může se uchýlit k záměrnému nadužívání těchto a odvozených slov; bude-li psát na zadání Slovenská tématika, může sem tam použít slovenská slova.

Tatry, hrdě čnící svými štíty k nebesům, jsou čarokrásnou částí Karpat, ať je navštívíte kdykoli. Jejich odlehlá zátiší, skalné plesá i hlučné břehy bystřin vždy v sobě ukrývají nebezpečenstvo, romantiku a dych berúce vznešenosť.
Na jaře v nižších polohách roztává bělostný sníh. Stráně kopců pokrývá svěží zelená tráva a na holých větvích doteď smutných stromů vyrážejí púčiky – zárodky nového života, který se každý rok zrodí znovu. Možná silnější, možná krásnější, ale vždy přinášející velkou radost. Ze země statečně vykukují snežienky a bledule, ale skutečnou bránu k jaru odemkne až žlutá prvosienka. Tažní ptáci přilétají zpět z dalekých teplých krajin a v rodné zemi je vřele vítá hřejivý, zlatý vládca dennej oblohy. Na horských bystřinách tají ledy, krištáľová voda zurčí radostně mezi valouny a oblázky. Probuzené řeky opět zavítají k tajuplným peřejím. A když jsou divoké lesy i svěží stráně prohřáté, vyběhnou na ně jejich obyvatelé a dají se do práce. Stavějí hnízda, připravují nové nory a pelíšky a jako hrdinní bojovníci soupeří o své princezny. Později, když se jaro chýlí ke konci, mezi pestrobarevnými kalichy rozkvetlých kvetín se prohánějí roztomilá mláďata. Bezstarostně skotačí a radují se, že jsou na světě.
Po pár týdnech, když se zdraví prospěšný vzduch v širém okolí tetelí horkem, převezme vládu nad krajem léto. Odrostlá mláďata a ptáčata dál vesele dovádějí, včely zpracovávají v úlech zásoby zlatavého pylu z omamně vonících kvetov na lukách, v lesích i sadech. Jen na vrcholcích Tater a ve stinných sedlách v závratných výškách mrazivý sníh stále odolává. Prastará zrcadla hvězd – modrofialová horská plesa – jakoby hořela bílostříbřitým plamenem. Dole v údoliach se zas slunce odráží v lesklých safírově modravých hladinách jezírek, nad nimi se vznáší blanokřídlé vážky a v noci ticho ruší jen melodické kvákání žab."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54578ea3ee530.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Liceni.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse