Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Thomas Bernhard: Náměstí Hrdinů

Thomas Bernhard: Náměstí HrdinůKategorie: Evropská literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je součástí série profesionálních zápisů do čtenářského deníku věnujících se české a světové literární tvorbě. Seznamuje s obsahem dramatu Náměstí Hrdinů Thomase Bernharda.

Obsah

1.
Thomas Bernhard: Náměstí Hrdinů

Úryvek

"Náměstí Hrdinů je posledním Bernhardovým dramatickým dílem. Poprvé bylo uvedeno ve vídeňském Burgtheateru 4. listopadu 1988, tři měsíce před autorovou smrtí. Inscenace vznikla jako příspěvek ke stému výročí Burgtheateru a zároveň také jako připomenutí padesátého výročí obsazení Rakouska Hitlerem. Uvedení hry způsobilo v Rakousku skandál.
Příběh se odehrává v bytě s okny na Náměstí Hrdinů, ve kterém se sejde rodina Schusterova společně s nejbližšími příbuznými. Důvodem je pohřeb profesora Josefa Schustera, který v tomto bytě žil a svůj život ukončil skokem z okna právě na Náměstí Hrdinů. V prvním dějství vystupují pouze hospodyně a služebná, které balí a uklízí byt. Z vyprávění hospodyně, paní Zittelové, získáváme představu o profesorově životě, o stíhání nacisty, útěku do Oxfordu a návratu po válce zpět. Ve druhém a třetím dějství se již vrací panstvo z pohřbu a chystá se smuteční hostina. Největší pozornost je upřena na Rudolfa Schustera, bratra zemřelého profesora, který se staví do opačné pozice než jeho bratr – nikdy proti ničemu neprotestoval, před problémy utíkal a sebevraždy by nebyl nikdy schopen. Jeho rezignace je však jen vnější slupkou, v určitých momentech se projevují prvky sarkasmu a ironie. Podobný protiklad představují i jeho dvě neteře (dcery zemřelého) Anna a Olga. Jedna je výbušná, bojuje za lepší svět a společnost, druhá vše jen odevzdaně přijímá. Nejtragičtější postavou příběhu je žena zemřelého. Celých 30 let, co bydlí v tomto bytě, slyší ovace Vídeňáků vítajících Hitlera v roce 1938. Při smuteční hostině je tento křik stále hlasitější, až paní profesorovou přemůže a ta umírá.
Bernhardova hra má silný politický nádech. Především poukazuje na sympatizování Rakušanů s Hitlerem, trvající nenávist k Židům a nechuť vyrovnat se s minulostí. Robert Schuster vyslovuje jasnou kritiku poměrů v Rakousku, obrací se proti politikům, církvi i papeži. „Stát smrdutá a smrtelná kloaka, církev celosvětová podlost, lidé kolem dokola propastně ohavní a tupí, spolkový prezident vychytralý prolhaný šosák a úhrnem deprimující postava. Kancléř mazaný státní čachrář, papež podává ve svých komnatách takzvaný teplý oběd pro bezdomovce a nechává tuto skutečnost rozhlásit po celém světě.“"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511fcd1dcb843.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
T_Bernhard_Namesti_Hrdinu.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse