Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Torquato Tasso: Osvobozený Jeruzalém

Torquato Tasso: Osvobozený JeruzalémKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Osvobozený Jeruzalém, jehož autorem je Torquato Tasso.

Obsah

1.
Torquato Tasso: Osvobozený Jeruzalém

Úryvek

"Osvobozený Jeruzalém
Tasso Torquato
Již šest let bojují křižáci na východě, ale pro nesvornost vůdců nedosáhli žádných úspěchů. Jednomu z vůdců Bohumíru Bouillonskému se zjeví anděl a vyzývá ho, aby povzbudil jednotlivé velitele k novému boji. To se mu podaří, záhy je dokonce postaven v čelo celého křesťanského vojska. S ním se vydá proti Jeruzalému, který hájí král Aladin. Mohamedáni jsou stísněni. Tu jim čaroděj Ismen poradí, aby přenesli obraz Panny Marie z křesťanského kostela do mešity; prý to bude chránit město před útokem křesťanů. Druhý den však obraz zmizí. Jestliže se obraz nenajde, mají být za trest všichni jeruzalemští křesťané povražděni. Mladá křesťanka Sofronia se chce obětovat za ostatní a prohlásí, že obraz spálila. Má být upálena. Tu na sebe bere vinu mladý Olindo; prohlašuje, že obraz odnesl. Mají být tedy upáleni oba. Na poslední chvíli jim je na prosbu pohanky Klorindy udělena milost, musí však odejít z Jerusalema.
Křesťané se už blíží k městu. Aladin má u sebe Erminii, dceru antiošského krále, jenž padl v boji s křesťany. Erminie miluje křesťana Tankreda, ten však myslí na šlechetnou pohanku Klorindu. Pohané ustupují a satan vysílá proti křesťanům sličnou Armindu. Arminda líčí, jak byla vypuzena z vlasti, a prosí křesťanské vůdce o pomoc. Všichni jsou její krásou okouzleni, jen Bohumír odolává; přesto ji však svěřuje ochraně deseti rytířům. Saracen Argant vyzývá k boji nestaršího křesťana. Vystoupí Tankred a podstupuje s Argantem souboj; je zraněn a následně ošetřován Erminií. Protože ta obléká Klorindinu zbroj, je zapuzena - uchýlí se k pastýři. Tankred ji pak dlouho hledá, až se octne v čarovné Armindině zahradě. Dojde k útoku na Jeruzalém, v boji je raněn Bohumír i Tankred. Ten se utká s Klorindou a zasazuje jí smrtelnou ránu. Teprve nyní, když Klorinda umírá, poznává Tankred, s kým bojoval. Křesťanský útok je odražen. Bohumír má sen, že zvítězí jen s pomocí Rinaldovou - Rinald je však nezvěstný. Prchl z křesťanského tábora, když zabil v souboji svého druha Gernarda. Rinald se rovněž octne v čarovné zahradě Armindině, nemůže ale odejít. Brzy je však vysvobozen a zvítězí nad tajmenými mocnostmi, jež bránily křesťanům v přístupu do lesa, aby si nemohli nakácet stromy potřebné ke stavbě útočné věže proti Jeruzalému. Křesťané podniknou nový útok na město: útok se podaří a z hradeb jeruzalemských již vlaje křesťanská korouhev. Argant se ještě brání, je ale zabit Tankredem. Křesťané pronásledují poražené až do večera. Poraženým pohanům spěchá na pomoc egyptský sultán. Dochází k novému boji, v němž křesťané vítězí. Bohumír vjíždí slavnostně k božímu hrobu."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dea20d91dcd.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
T_Tasso_Osvobozeny_Jeruzalem.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse