Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Totální endoprotéza - předoperační a pooperační rehabilitace

Totální endoprotéza - předoperační a pooperační rehabilitace


Kategorie: Ošetřovatelství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje základní popis předoperační přípravy a pooperační péče u pacientů s totální endoprotézou. Zmíněna je také chůze s pomocí podpažních berlí, jako jedna z možností pooperační rehabilitace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Předoperační příprava
3.
Pooperační péče
3.1.
Chůze s pomocí podpažních berlí

Úryvek

"Pokročilé artrózy kyčelních kloubů představují jednu z nejtěžších forem artrotického onemocnění hlavně proto, že onemocnění kloubu vyvolává značné bolesti a postiženého výrazně omezuje v pohybu. Tam, kde konzervativní postup již vyčerpal všechny možnosti, přichází dnes v úvahu úplná náhrada kyčelního kloubu – totální endoprotéza.
Porušený kloub, hlavice a jamka se zcela odstraňují. Hlavice stehenní kosti se nahradí kovem, kloubní jamka v kyčelní kosti je z plastu, popř. nyní častěji z porcelánu. U nás je nejčastěji aplikována totální endoprotéza domácí výroby, typ Poldi. Hlavice i jamka jsou do kosti fixovány kostním cementem. Používané materiály jsou tak dokonalé, že okolní tkáně vůbec nedráždí.
Předoperační příprava
Předoperační příprava je obdobná jako u každého chirurgického zákroku. Důležité je, aby se nemocný v předoperačním období naučil základní cviky, které bude provádět po operaci (izometrické stahy), a také aby se naučil používat berle. Pokud to zdravotní stav pacienta dovolí, je vhodné asi 3 týdny před plánovanou operací odebrat na transfuzní stanici krev k autotransfuzi.
Pooperační péče
V prvních dnech po operaci je třeba převzít celou péči o hygienické potřeby nemocného, zvláště o vyprazdňování. Za 6 – 8 hodin po operaci je povoleno přijímat tekutiny, pokud není nauzea. Je – li normální peristaltika, pak první den po operaci nemocný přijímá ústy tekutou a kašovitou stravu. Další dny již jí to, co před operací. Byla – li operace provedena v epidurální anestezii, sleduje sestra močení. Nemocný mnohdy necítí plný močový měchýř. Pokud se samovolně nevymočí, je třeba ho vycévkovat.
Po několik dnů po operaci je noha na operované straně ukládána do směrovací boty, která zajišťuje správné postavení v kyčelním kloubu. Končetina musí být v abdukci a vnitřní rotaci. Postupně se nemocný učí posazovat na lůžku a přetáčet v leže, přes neoperovanou končetinu, z polohy na zádech do polohy na břiše a zpět. Při přetáčení je vhodné vložit mu mezi kolena malý polštářek. Po RTG kontrole se směrovací bota dává už pouze na noc. Sestra sleduje, aby špička nohy na operované končetině nepřepadávala zevně. Zevní rotace končetiny je nežádoucí, stejně tak i přinožení."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x497a00a7baa32.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Totalni_endoproteza.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse