Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Tradiční japonská hudba

Tradiční japonská hudba


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce charakterizuje specifický vývoj japonské hudby od nejstarších hudebních projevů a po moderní snahy o interpretaci klasické hudby a pronikání moderních prvků do tradiční japonské hudby. Věnuje se také hudební tradici, hudebním školám a postavení české hudby v Japonsku.

Obsah

1.
Hudba obecně
2.
Gagaku
3.
Nejstarší hudební nástroje
4.
Instrumentální hudbu dnes reprezentují
4.1
Šamisen
4.2
Šakuhači
4.3
Koto
5.
Využití hudebních nástrojů
6.
Opera v Japonsku
7.
Skupina Niponnia
8.
Pronikání „nových stylů“ do Japonska a návrat k tradicím
9.
Japonské hudební školy
10.
Česká hudba v Japonsku

Úryvek

“Instrumentální hudbu dnes reprezentují 3 hlavní nástroje:
šamisen-třístrunný nástroj podobný balalajce nebo citeře, bývá potahovaný kočičí nebo psí kůží. Jeho obliba se v Japonsku rozšiřuje od konce 16. století a velmi rychle se stal oblíbeným doprovodným nástrojem zpěváků a vypravěčů (z této funkce vytlačil dříve velmi hojně používanou biwu). Na šamisen se drnká jedním slonovinovým plektrem, což je něco jako dnešní trsátko.
šakuhači-podélná bambusová flétna, původně ji používali potulní mniši budhistické sekty Zen, jako světského nástroje se jí začíná užívat teprve koncem předminulého století.
koto-nízký dlouhý nástroj se třinácti hedvábnými strunami, něco jako naše harfa, umělci při hraní na něj používají specielní předměty, tzv. plektry, připomínající dlouhé robustní nehty, které si nasazují na prsty. Jedním z nejznámějších skladatelů pro tento nástroj byl pan Jaezaki. Jeho skladby hráli v 17.-19. století slavní japonští virtuosové, páni Ikuta a Jamada. Jak dosvědčují texty literárních děl i staré kresby, bylo koto již v 9. století oblíbeným sólovým nástrojem a dodnes se hře na tento nástroj věnují tisíce Japonců. Moderní koto nyní bývá také šestistrunné nebo dvacetistrunné, charakteristický způsob hry však zůstává zachován.
Dalšími hudebními nástroji jsou tadaiko (obrovité bubny mající v průměru až 2 metry, i dnes se užívá u dvorských tanců bugaku) a biwa (čtyřstrunná loutna hruškovitého tvaru, zřejmě předchůdce šamisenu).
Využití hudebních nástrojů
Šamisenová hudba bývá často užívána jako doprovod divadelních her kabuki, loutkových dramat bunraku a klasických tanců zvaných bujo (tyto tance existují v Japonsku vedle evropského baletu bez téměř žádného vzájemného ovlivňování). Největší uplatnění našel starý tradiční tanec v divadelních hrách bujógeki, kde byl hlavním prostředkem k vyjádření děje. K tomuto výrazovému prostředku se uchýlily němohry divadelního žánru nó, kabuki i loutkového džóruri. Skladatelé a choreografové vytvořili nový scénický tanec s použitím tradičních prvků šimbujó (nový tradiční tanec), často s jediným účinkujícím."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47d5a1d5a6844.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Trad_jap_hudba.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse