TransfuzeKategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje komplexní informace o problematice transfuze. Po jejím vymezení stručně nastiňuje její historii a poté se věnuje druhům transfuzních přípravků a transfuzí, sleduje postup celého procesu a nakonec charakterizuje jednotlivé typy potransfuzních reakcí.

Obsah

1.
Transfuze a transfuzní služba
2.
Druhy transfuzních přípravků
3.
Druhy transfuzí
4.
Postup
5.
Potransfuzní reakce

Úryvek

"Transfuze je převod krve nebo krevních derivátů ze zdravého jedince, dárce, nemocnému příjemci za účelem doplnění chybějící krve nebo jejich složek. Tato léčebná metoda se rozvinula až ve 20. století. Její uplatnění umožnil objev krevních skupin, na kterém se podílel i český psychiatr Jan Jánský (1907). Dalším významným mezníkem v rozvoji se stal objev Rh faktoru v roce 1940 (K. Landsteiner a A. Wiener). O něco později se zjistilo, že citrát sodný (Natrium citricum) zabraňuje srážení krve a glukóza prodlužuje životnost červených krvinek. Krev se tak mohla konzervovat a vznikla krevní banka.

Transfuzní služba
Dárce krve může být každý člověk od 18 – 60 let a tělesná hmotnost nad 50 kg, jehož celkový zdravotní stav a laboratorní nálezy odběr připouštějí. Základním vyšetřením dárce před odběrem krve jsou: interní vyš., rtg plic, vyš. krve na krevní sedimentaci, KO, BWR, HbsAg, hematokit (HCT), HIV. Tato vyšetření pouze snižují riziko.
Z dárcovství jsou vyloučení: prodělali hepatitis, TBC, s AIDS, s krevními chorobami, celkově zdravotně oslabení jedinci, lidé, kteří užívají trvale léky a zdravotníci.

Druhy transfuzních přípravků
1. Plná krev = PK
▪ skup. A, B, AB, O
▪ obsahuje Ery, Leu, trombocyty a plazmu
▪ odebírá se sterilně, uzavřeným systémem do vaku se směsí konzervačního a protisrážlivého prostředku (směs citronanu sodného, kys. citrónové, glukózy a vody pro injekce)
▪ skladování při teplotě + 1 až + 5OC
▪ expirační doba: 21 dní po odběru
▪ dnes se používá zcela výjimečně
2. Erytrocytová masa = erytromasa = erymasa = EK
▪ obsahuje: Ery, které zbudou po odsátí plazmy
▪ před podáním je nutno provést resuspenzi (naředění), kterou zajistí transfuzní stanice
▪ expirační doba: 21 dní po odběru
▪ indikace: anemie, příznaky hypoxie tkání, rychlá úprava KO (např. před operací)
3. Erytrocytová resuspenze = EKR
▪ obsahuje: Ery, plazma je hrazená elektrolytovým roztokem (krystaloidní nebo kolodiní – pro zvýšení objemu pro přenos kyslíku)
4. Erytrocytový koncentrát promytý = EKP
▪ opakovaně promytý fyziologickým roztokem – tím se odstraní některé antigeny
5. Deleukotizovaný erytrocytový koncentrát
▪ obsahuje: erymasa chudá na Leu
▪ vznik: odstranění Leu z EK filtrací
▪ minimalizuje tvorbu protilátek
▪ expirační doba: 24 hodin
▪ indikace: zabraňuje vzniku potransfuzní reakce
u nemocných v transplantačním programu
imunosuprese
opakované transfuze
nedonošené děti
6. Erytrocytový koncentrát bez Buffy coatu = EBR
▪ vznik: odsátím plazmy a buffy coatu (Leu a trombocytů) a následným přidáním živého roztoku k Erům
▪ expirační doba: max. 42 dní
▪ indikace: viz deleukotizovaný erytrocytový koncentrát
7. Albumin lidský 5 % a 20 % slouží ke zvýšení hladiny albuminů v plazmě
▪ indikace: deficit plazmy či albuminu před, při a po operaci
některé interní onem. (ledvin, jaterní selhání)"

Poznámka

Součástí práce je malá tabulka.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510bdf0d9e672.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Transfuze.doc (79 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse