Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Trnavský kraj a jeho demografie - slovensky

Trnavský kraj a jeho demografie - slovensky


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je představena poloha, rozloha a povrch Trnavského kraje. Dále se text věnuje nejen národnostní struktuře obyvatelstva tohoto kraje v jednotlivých jeho okresech, ale také přirozenému přírůstku obyvatel, indexu vitality, typu věkové struktury, migračnímu saldu a účelům migrace.

Obsah

1.
Poloha, rozloha
2.
Obyvatelstvo
3.
Přirozený přírůstek obyvatel, index vitality, typ věkové struktury
4.
Migrační saldo, migrace

Úryvek

"Prirodzený prírastok na 1000 obyvateľov je v Trnavskom kraji záporný (-0,73 ), index vitality má hodnotu 1,03, čo poukazuje na progresívny typ vekovej štruktúry, to znamená, že v kraji je vysoký podiel mladého obyvateľstva a vždy nasledujúci ročník je početnejší, avšak poukazuje to aj na fakt, že úmrtnosť sa prejavuje výrazne vo všetkých vekových stupňoch. Z hodnoty indexu vitality, môžeme takisto vyčítať, že predproduktívneho obyvateľstva je viac ako poproduktívneho, čím sa môžu v budúcnosti vytvárať nové pracovné sily. Avšak v súčasnosti okrem iných aj tento fakt čiastočne ovplyvňuje hodnotu koeficientu ekonomickej zaťaženosti, ktorý napriek tomu, že sa v porovnaní s rokom 1996 znížil z hodnoty 5,46 na 4,31, patrí stále k najvyšším v Slovenskej republike.

Ďalším prejavom výhodnej polohy Trnavského kraja je kladné migračné saldo na 1000 obyvateľov, ktoré v porovnaní s rokom 1996 vzrástlo z 0,85 na 1,89 a vrámci SR je výrazne najväčšie. Pozitívnym dôsledkom tejto vysokej imigrácie je posilnenie ekonomiky, taktiež časom môže dôjsť k zvýšeniu prirodzeného prírastku obyvateľstva. Veľká časť migrantov sa v tomto regióne sústreďuje najmä za účelom zamestnania, či už v blízkom Bratislavskom kraji alebo priamo v podnikoch Trnavského kraja, ako sú napr. Slovakofarma, a.s., Hlohovec; Nafta, a.s., Gbely; Drôtovňa, a.s., Hlohovec; Skloplast, a.s., Trnava; či Slovenský hodváb, a.s., Senica a mnohé ďalšie. Ďalším dôvodom môže byť vzdelanie (Trnavská univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave), napriek tomu patrí Trnavský kraj medzi kraje s najväčším podielom obyvateľstva s ukončeným iba základným vzdelaním"

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: trnavademografie.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Trnava_demografie.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse