Tuhé těleso


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje čtyři řešené úlohy na procvičování středoškolského učiva o tuhém tělese. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě.

Obsah

1.
Příklady

Úryvek

"1) Vypočtěte síly, kterými těleso o hmotnosti 50 kg působí na trám a na drát, je-li zavěšeno podle obr.

Řešení:
m = 50 kg, g = 9,8 m • s–2; F1 = ?, F2 = ?
Tíhovou sílu rozložíme na dvě složky podle obr. R2-284a, b, c.

2) Určete velikost a polohu působiště výslednice dvou rovnoběžných sil o velikosti 70 N a 40 N, jejichž vzájemná vzdálenost je 2,2 m. Síly jsou a) stejného směru, b) opačného směru.
[110 N, 0,8 m od větší síly; 30 N, 2,9 m od větší síly]
3) Určete síly působící na podpěry podložky, které jsou vzdálené 0,2 m od krajů podložky, jestliže je na podložce položeno těleso o hmotnosti 20 kg jehož těžiště je ve vzdálenosti 0,8 m od levé podpěry. Hmotnost podložky je 8 kg a délka podložky je 2,4 m [160 N, 120 N].

4) Určete polohu těžiště stejnorodého tělesa zhotoveného z ocele . Těleso se skládá z válcové tyče o délce 30 cm a průměru 1 cm, na jejímž jednom konci je připevněn válec o průměru 6 cm a výšce 4 cm a na druhém konci válec o průměru 3 cm a výšce 2 cm. Osa tyče prochází středy podstav obou válců. [7,75 cm od levého okraje]
Návod: hmotnosti jednotlivých částí vypočtěte podle vzorce , kde V je objem válce každé části (př. .) Hustotu lze dosadit jen obecně, protože se v průběhu výpočtu vykrátí. Pokud byste to obecně nedokázali provést, dosaďte za hustotu 8000 kg/m3. Osu otáčení volte v levém konci tělesa"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky.
Vimperk

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5233011672beb.zip (50 kB)
Nezabalený formát:
Tuhe_teleso.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse