USA: osmisměrka


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce obsahuje zábavné procvičení zeměpisných znalostí o USA pomocí osmisměrky. Dokument obsahuje i řešení.

Obsah

1.
Zadání
2.
Řešení

Úryvek

"Legenda
USA je rozlohou třetí největší stát světa. Na severoamerické pevnině sousedí se dvěma státy – ………………………… a …………………………. Břehy omývá z východu ………………………… oceán a ze západu ………………………… oceán. Aljaška leží v severní části kontinentu a je ze severu omýván Severním ledovým oceánem. Aljašku odděluje od Euroasijského kontinentu ………………………… průliv. Mezi nejznámější poloostrovy patří ………………………… (hlavní město stejnojmenného státu je …………………………, mnohem známější je ale …………………………) na jihu USA, která odděluje Mexický záliv od Atlantského oceánu. Větší část území USA patří do úmoří Atlantského oceánu. Vlévají se do něj veletoky jako …………………………, s přítokem ………………………… (nejdelší říční soustava USA – 6212 km). Tichý oceán přijímá většinou kratší toky tekoucí z Kordiller. Mezi významnější patří řeky …………………………a …………………………. V USA najdeme i mnoho jezer. Ledovcového původu jsou Velká jezera (………………………… jezero, Michiganské jezero, ………………………… jezero a jezero …………………………), které tvoří největší zásobárnu sladké vody na světě a přírodní hranici mezi USA a Kanadou. V USA je množství vodopádů; nesporně nejznámější jsou ………………………… vodopády mezi Erijským a Ontarijským jezerem.
Nejníže položené místo USA i Ameriky je v Údolí …………………………. Nejvyšší bod je vrchol Mount ………………………….
Úřední jazyky: …………………………, regionálně ………………………… . Největší zákonodárný orgán je kongres skládající se ze dvou částí - sněmovna ………………………… (435 členů) a ………………………… (100 členů).
Dlouho se učilo, že jako první Evropan objevil Ameriku Kryštof ………………………… – ve skutečnosti ji ale už kolem roku 1000 navštívili …………………………, které vedl Leif …………………………. Dnešní obrovské Spojené státy americké začaly skutečně velice skromně: 13.5.1607, kdy byla založena osada …………………………, hlavní středisko anglické kolonie Virginie, ta byla vyhlášena 1609. Od roku 1664 se Británie postupně zmocnila nizozemských a části francouzských osad v Severní Americe a do roku 1773 vytvořila na pobřeží 13 kolonií (…………………………,…………………………,…………………………, …………………………, …………………………, …………………………, …………………………, …………………………, …………………………, …………………………, …………………………, …………………………, ………………………… – hledej jako originální anglické názvy, dvouslovná jména hledej dohromady). 4. července 1776 vydal druhý Kontinentální kongres Deklaraci nezávislosti, která vyhlašovala vznik Spojených států amerických. Prvním prezidentem se stal George …………………………. Státy se pak rozšiřovaly - někdy bylo potřeba i finančních transakcí (např. roku 1803 odprodala Francie (respektive …………………………) za 15 mil. dolarů kolonii …………………………, ta byla pak rozdělena na tři části: ………………………… na severu, ………………………… ve středu a ………………………… (stejný název jako původní kolonie) na jihu). Roku 1959 byly vytvořeny poslední státy USA, ………………………… (celkově největší stát, největší stát souvislých USA je …………………………, hlavní město ………………………… a středisko NASA, základna vědy a výzkumu v raketovém průmyslu ve městě …………………………) a ………………………….
Nejprůmyslovější státy jsou ………………………… (střediskem zemědělské výroby je hlavní město …………………………proslavené z jednoho animovaného seriálu a jako rodiště Brada Pita) a …………………………. Zemědělský gigant USA je ………………………… (pěstování kukuřice a sóji, chov masných plemen) s hlavním městem Des Moines. Hlavní město filmového průmyslu je ………………………… (dnes součást Los Angeles). Nejlidnatější město Spojených států je New York, který překvapivě není hlavním městem státu New York – tím je …………………………. New York tvoří pět částí: …………………………, Brooklyn, Manhattan, ………………………… a ………………………… Island."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53f1a51fc702c.zip (653 kB)
Nezabalený formát:
USA___osmismerka.pdf (679 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse