Účetní případy


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje účetní případy zaúčtované podle účetní normy.

Obsah

1.
Účetní případy

Úryvek

"Počáteční zůstatky na vybraných účtech:
211 – pokladna/CZK 540 120 Kč
211.2 – pokladna /EUR 410 Kč
213 – Ceniny 7569 Kč

PPD výběr z běžného účtu do pokladny 211/261
VPD vyplacena záloha zaměstnanci na služební cestu pohl. Za zaměstnance/211.2
VBÚ vyúčtování výběru valut do pokladny 261/221
Poplatek za výměnu valut 568/221
Kurzový rozdíl 211/kurzový zisk
VPD nákup dálničních známek (nebyly vydány do užívání) 213/211
VÚD krádež- byly odcizeny nakoupené dálniční známky Mašfm/213
VÚD výdej 18 ks kolků do spotřeby ost. Daně a poplatky/213
VPD nákup 40 ks stravenek po 48 Kč 213/211
PPD vrácená záloha za neuskutečněnou služební cestu 211/pohl. Za zamce
VÚU poskytnutý krátkodobý úvěr, splatnost do 1 roku 261/231
VBÚ poplatky bance OFN/221
Úroky z bankovního úvěr 221/261

Fa přijatá z Anglie za parní pohonný stroj, EUR 98 000, kurs 25,80 Kč/EURO 131/321
Vnitřní účetní doklad přidanění 21 % 349/343
Nárok na odpočet 21 % 343/349
Vnitřní účetní doklad- doprava parního stroje z Anglie 042/622
Vnitřní stroje do užívání 022/042
VPD- zaplacena záloha za ruční strojek 052/211
Zúčtování zálohy 321/052
VBÚ doplacen zbytek faktury za ruční strojek 321/221
VPD- uhrazena doprava ručního strojku 042/211
Fa přijatá za nákup softwaru 043 /321
343/321
Zařazení softwaru do užívání 013/043
Valutová pokladna:
= pokladna, ve které je cizí měna(= valuty )
- Mohou se přepočítat 2 způsoby:
- A)denní kurz ČNB
- B)pevný kurz( = kurz stanovený např. na měsíc, na půl rok, čtvrtletí, rok)
- Na konci účetního období se musí peníze přepočítat kurzem ČNB k 31.12. . Vznikne:
- A)kurzová ztráta, která se zaúčtuje: 563/211
- B)kurzový zisk, který se zaúčtuje: 211/663
- Z valutové pokladny se poskytují např. zálohy zaměstnanců na služební cesty
- Při přeplatku se může částka vrátit v Kč nebo při doplatku se částka vyplácí pouze v Kč
- Při poskytnutí zálohy a při vyúčtování zálohy se musí použít pro přepočet vždy tejný kurz"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x535fd65a1f5b5.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Ucetnictvi_3.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3275x
2. Vypravování 2413x
3. Reportáž 1857x
4. Lakomec-Moliere 861x
5. Slohové práce 606x
6. Bylo nás pět 478x
7. Stížnost 412x
8. Odpověď na poptávku 382x
9. Pythagoras 346x
10. Odpověď na objednávku 322x