Účetní případy


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje účetní případy podle účetních norem.

Obsah

1.
Účetní případy

Úryvek

"Počáteční zůstatky na účtech k 1.1. 2008:
Pokladna 154 000 kč
Běžný účet 25 263 019 kč

Účetní případy:
PPD výběr z běžného účtu do pokladny 211.2/261
VPD vyplacena záloha zaměstnanci na služební cestu pohl. Za zamce/211.2
VBÚ vyúčtování výběru valut do pokladny 261/221
VÚD vyúčtování poplatku za výběr valut 538/221
VPD nákup silničních známek, dosud však nebyly poskytnuty řidičům k používání 213/211
PPD zaměstnanec vrátil zálohu 5 000 EUR za neuskutečněnou služební cestu, kurz 27,50 kč 211.200/pohledávky za zaměstnance
VÚD kurzový rozdíl ve valutové podladně na konci účetního období, kurz ČNB byl 27,50 Kč/EURO kurzová ztráta/211
VÚU poskytnutý krátkodobý úvěr, splatnost do 1 roku 261/231
VBÚ poplatek bance za poskytnutí úvěru 658/221
VBÚ poskytnutý úvěr připsán společnosti na účet 221/261
VBÚ poplatky bance OFN/221
FAP nákup softwaru CBD 041/321
DPH 343/321
VÚD instalace softwaru ve vlastní režii 041/623
VÚD zařazení softwaru do užívání 013/041
VBÚ záloha na nákup tiskařského stroje 051/221
FAP za nákup tiskařského stroje 321/052
VÚD vyúčtování zálohy na nákup tiskařského stroje 321/221
VBÚ doplatek dodavateli za nákup tiskařského stroje 321/221
VÚD zařazení tiskařského stroje do užívání 042/022
VPD nákup licence, která byla zaplacena hotově 014/211
VBÚ nákup obchodního podílu ve výši 45 % 062/221
VÚD při inventarizaci zjištěn stroj, který nebyl evidován v účetnictví 022/082
VÚD ÚČETNÍ JEDNOTKA VYŘADILA V ROCE 2013 STROJ
a)odpis v roce 2013 551/082
b)doúčtování zůstatkové ceny 549/082
c)vyřazení z evidence v pořizovací ceně 082/022
d)zbylé součástky z vyřazeného stroje předány na sklad 112/648
VÚD účetní jednotka vyřazuje v roce 2013 bezplatným převodem dlouhodobý majetek
a) Odpis v roce 2013 551/082
b) Doúčtování zůstatkové ceny 543/082
c) Vyřazení z evidence v pořizovací ceně 082/022
d) DPH z darovaného DHM 543/343"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53624d4796bf4.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Ucetnictvi_4.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3446x
2. Vypravování 2527x
3. Reportáž 1946x
4. Lakomec-Moliere 875x
5. Slohové práce 627x
6. Bylo nás pět 505x
7. Stížnost 419x
8. Odpověď na poptávku 397x
9. Pythagoras 374x
10. Odpověď na objednávku 333x