Účetní případy


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje účetní případy zaúčtované podle účetních norem.

Obsah

1.
Účetní případy

Úryvek

"Fa přijatá za materiál 111/321
Fa přijatá doprava jablek 111/321
VPD- zaplaceno pojistné materiálu 111/221
Příjemka materiálu na sklad MNS/111
Výdejka materiálu 501/111
Fa přijatá nákupu materiálu 111/321
343/321
VÚD přeprava barvy 111/622
Příjemka barvy 112/111
Reklamace barvy 315/111
Dodavatel uznalo polovinu reklamovaného množství a zaslal jej v náhradní dodávce. 112/315
Dodavatel polovinu reklamovaného množství neuznal 549/315
Fa vystavená za prodej nadbytečného materiálu CBD 311/642
DPH 311/343
Výdejka prodaného materiálu 542/112
Fa vystavená na prodané výrobky CBD 311/601
DPH 311/343
Vyskladnění prodaných výrobků 613/123
Fa přijatá za materiál CBD 111/321 DPH 343/321
Příjemka materiálu na sklad 112/111
VÚD materiál k faktuře přijeté nebyl dodán 119/111
VÚD materiál dodavatel nevyfakturoval 111/389
Příjemka materiálu vyfakturovaného předchozím roce 112/119
Fa přijatá za nákup materiálu od německého dodavatele 111.1/321
VÚD-přidanění 349/343
-nárok na odpočet 343/349
VÚD doprava materiálu z Anglie 111/622
Příjemka materiálu na sklad 112.1/111
Přijatá faktura za cement 111/321
Příjemka na materiál 112/111
Příjemka na lamelové tyče 112/111
VÚD reklamační nárok 315/111
Dodavatel uznal reklamaci v plné výši. Na polovinu reklamovaného množství zaslal dobropis a polovina byla dodána v náhradní dodávce CBD 315/321
DPH 343/321"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53668ed40e77e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Ucetni_pripady_1.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3446x
2. Vypravování 2527x
3. Reportáž 1946x
4. Lakomec-Moliere 875x
5. Slohové práce 627x
6. Bylo nás pět 505x
7. Stížnost 419x
8. Odpověď na poptávku 397x
9. Pythagoras 374x
10. Odpověď na objednávku 333x