Účetní případy


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje účetní případy zaúčtované podle účetních norem.

Obsah

1.
Účetní případy

Úryvek

"Nákup benzínu
CBD 501/211
DPH 343/211
Výdej 20 ks stravenek zaměstnancům sociální náklady/213
Příspěvek zaměstnavatele 527/213
Požadováno po zaměstnancích 335/213
Inventarizační rozdíl u stravenek Mašfm/213
V hotovosti přijata půjčka od jiného podnikatele 211/379
Zaplaceno za firemní inzerci
CBD 518/211
DPH 343/211
Úhrada faktury od odběratele z minulého období 221/pohl.
Řidičům vydány 4 ks dálničních známek do užívání 538/213
Splátka krátkodobého bankovního úvěru 261/221
Úroky z úvěru 562/221
Splátka úvěru 231/261
Výběr z běžného účtu do pokladny 211/261
Výběr peněz z pokladny na kanc. Papír 501/211
Uhrazena faktura z minulého roku 321/211
Splátka škody od zaměstnance 221/321
Připsané úroky 221/662
Poplatky bance OFN/221
Zaplacena záloha zaměstnanci na služební cestu pohl. Za zaměstnance/211.1
Nákup poštovních známek 213/211
Nákup dálničních známek-vydány do spotřeby ostatní daně a poplatky/211
Vyúčtování služební cesty cestovné/335
Doplatek za služební cestu 335/211
Tržby za vstupenky na koncert
CBD 211/602
DPH 211/343
Zaplacen účinkujícím honorář za koncert:
CBD 518/211
DPH 343/211
Příjem za krátkodobý pronájem místnosti:
CBD 211/602
DPH 221/343
Nákup stravenek pro zaměstnance: 213/211
Výdej 80 ks stravenek zaměstnancům:
a)ZSP 527/213
b)OSN 528/213
c)PPZ POHL. Za zaměstnance/213
Zaplacena večeře účinkujícím 513/211
Úhrada za stravenky od zaměstnanců 211/pohl. Za zamce
V hotovosti nákup 261/211
Příjem do valutové pokladny 211.2/261
Kurzový rozdíl kurzová ztráta/261
Poplatek za výměnu valut 568/211.1
Záloha zaměstnanci na zahraniční služební cestu pohl. Za zamce/211.2
Vyúčtování cestovného cestovné/pohledávky
Vrácení přeplatku 211/335
Odvod z valutové pokladny do banky 261/211.2
Připsání na korunový účet 221/261
Kurzový rozdíl 563/261
Nákup liber ve směnárně 211/211.1
Zaplaceno za nákup odborných publikací 501/211.3
Kurzový rozdíl ve valutové pokladně 563/211.2
Kurzový rozdíl ve valutové pokladně 563/211.3
Poskytnutý krátkodobý bankovní úvěr 261/231
Poskytnutý úvěr připsán společnosti na účet 221/261
Úroky z bankovního úvěru náklad-úroky/22"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5367cb88e4372.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Ucetni_pripady_2.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3436x
2. Vypravování 2525x
3. Reportáž 1941x
4. Lakomec-Moliere 875x
5. Slohové práce 627x
6. Bylo nás pět 505x
7. Stížnost 419x
8. Odpověď na poptávku 397x
9. Pythagoras 374x
10. Odpověď na objednávku 333x