Účetní případy


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje účetní případy zaúčtované podle účetních norem.

Obsah

1.
Účetní případy

Úryvek

"Úhrada faktury od odběratele 221/321
Tržby za prodej zboží
CBD 211/602
DPH 211/343
ÚBYTEK RPDANÉHO ZBOŽÍ ZE SKLADU 504/132
Odvod DPH finančnímu úřadu 343/221
Tržby za účetní poradenství
CBD 211/602
DPH 211/343
Tržby za pronájem nebytových prostor 211/604
Výběr pro osobní spotřebu 411/211
Nákup stravenek 213/211
Vyplaceny mzdy zaměstnancům zamci/211
Částečná úhrada odběratelské faktury z minulého období
Zaplaceno DPH Z MINULÉHO OBDOBÍ FINANČNÍMU ÚŘADU ZÁVAZKY vůcí FÚ/211
Nákup benzínu
CBD 501/211
DPH 343/211
Výdej stravenek zaměstnancům:
Příspěvek zaměstnavatele zamci/213
Inventarizační rozdíl u stravenek 569/213
V hotovosti přijata půjčka od jiného podnikatel 211/jiné závazky
Zaplaceno za firemní inzerci
CBD 518/211
DPH 343/211
Úhrada faktury od odběratele z minulého období 221/321
Řidičům vydány dálniční známky do užívání ost. Daně a poplatky/213
Splátky krátkodobého bankovního úvěru 261/221
Úroky z úvěru 231/221
Splátka úvěru 231/261
Výběr z běžného účtu do pokladny 211/261
Vyúčtování výběru z běžného účtu do pokladny 261/221
Uhrazena faktura z minulého roku 321/211
Splátka škody od zaměstnance 221/335
Připsané úroky 221/335
Poplatky bance OFN/221
Úroky z úvěru náklad/221
Poplatky bance OFN/221
Výběr pro osobní spotřebu 411/221"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x536923c08aa3e.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Ucetni_pripady_5.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3447x
2. Vypravování 2527x
3. Reportáž 1947x
4. Lakomec-Moliere 875x
5. Slohové práce 627x
6. Bylo nás pět 506x
7. Stížnost 419x
8. Odpověď na poptávku 397x
9. Pythagoras 374x
10. Odpověď na objednávku 333x