Účetní případy


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje účetní případy zaúčtované podle účetních norem.

Obsah

1.
Vzory účetních případů

Úryvek

"Příjmový pokladní doklad na výběr peněz z účtu 211/261
Výplata mezd zaměstnancům v hotovosti zamci/211
Výpis z běžného účtu 221/261
Nákup poštovních známek za hotové 213/211
Výdej známek do spotřeby ost. Daně a poplatky/213
Přebytek na ceninách 213/OFV
MANKO NA CENINÁCH Mašfm//213
Manko předepsáno odp. pracovníkovi k úhradě pohl. Zamci/213
Faktura přijatá za nákup stravenek 213/321
Za hotové nákup telefonní karta ost. Služby/211
Za hotové nákup kolků náklad/211
Výdej kolků do spotřeby ost. Daně a popl/213
Fa nákup materiálu
CBD 111/321
DPH 343/321
Fa prodej výrobků
DPH 321/604
Vyskladnění prodaných výrobků změna stavu výrobků/výrobky
Fa doprava nakoupeného materiálu
CBD 111/321
DPH 343/321
Příjemka nakoupeného materiálu na sklad 112/111
Odvod výrobků na sklad výrobky/změna stavu výrobků
Odpisy budovy odpisy DN a DHM/OPRÁVKY KE STAVBÁM
Úhrada fa za prodané výrobky 321/221
Úroky z bú 221/úroky
Hrubé mzdy zaměstnanců mzdové náklady/zamci
Pojistné podniku z mezd zaměstnanců zákonné SP/zúč. S institucemi
Tržby za účetní poradenství
CBD 211/VÝNOS
DPH 211/343
Nákup zboží v hotovosti
CBD náklad/211
DPH 343/211
Tržby za pronájem nebytových prostor 211/výnos
Výběr pro osobní spotřebu 411/211
Nákup stravenek po 60 kč Ost. Služby/211"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x536a7b0acc14c.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Ucetni_pripady_7.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2116x
2. Vypravování 1550x
3. Reportáž 1273x
4. Lakomec-Moliere 621x
5. Slohové práce 381x
6. Stížnost 293x
7. Bylo nás pět 257x
8. Odpověď na objednávku 217x
9. Osobní dopis 209x
10. Odpověď na urgenci 201x