Účetní případy


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje účetní případy zaúčtované podle účetní normy.

Obsah

1.
Účetní případy

Úryvek

"Půjčka zaměstnanci OM
Pozemky dm
Dlužné daně vůči finančnímu úřadu cz
Nezaplacené přijaté faktury od akvokáta za právní služby cz
Nákladní automobil dm
Stravenky om
Přijatá záloha od zákazníka na prodej zboží cz
Software dm
Přijatý dar dm
Budova prodejny dm
Nevyplacené mzdy zaměstnancům cz
Kopírovací stroj dm
Základní kapitál společnosti vk
Neuhrazené faktury od zákazníků vk
Zisk vk
Zboží om
Smlouva o budoucí smlouvě na nákup nemovitosti
Výrobky om
Ztráta vk
Půjčka od společníka cz
Zboží v prodejnách om
Bankovní úvěr cz
Zaplacená záloha na dodávku elektrické energie om
Nakoupené akcie om

Účetní případy:
Srážka zaměstnancům zamci/jiné závazky
Zdravotní pojištění podniku zákonné sociální pojištění/336
Sociální pojištění podniku zákonné sociální pojištění/336
Výplata mezd zaměstnancům zamci/221
Odvod zdravotního pojištění ZISP/221
Odvod sociálního pojištění 336/221
Odvod daně ze mzdy ost. Přímé daně/221
Odvod staveního spoření peněžnímu ústavu jiné závazky/221
Přijato nájemné na běžné období 211/604
Za poradenské služby
DPH 311/604
CBD 311/343"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x536fafc0ab53a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
x536fafc0ab53a.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3447x
2. Vypravování 2527x
3. Reportáž 1947x
4. Lakomec-Moliere 875x
5. Slohové práce 627x
6. Bylo nás pět 506x
7. Stížnost 419x
8. Odpověď na poptávku 397x
9. Pythagoras 374x
10. Odpověď na objednávku 333x