Účetní případy


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje účetní případy zaúčtované podle účetních norem.

Obsah

1.
Účetní případy

Úryvek

"Zaplaceno za pojištění při přepravě zboží 131/211
Zboží převzato na sklad 112/111
Za prodej zboží
CBD 311/604
DPH 311/343
Tržby za prodej zboží
CBD 211/601
DPH 211/343
Odvod části tržby do banky 261/211
Vyskladnění prodaného zboží 504/132
Vyskladnění 2 150 ks prodaného zboží za minulý týden 504/132
Za projekt výrobní haly
CBD pořízení DHM/321
DPH 343/321
Za stavbu výrobní haly
CBD pořízení dhm/321
DPH 343/321
NÁKUP notebooku
CBD 022/211
DPH 343/211
Částečná úhrada faktury za stavbu haly 321/221
Stavba dokončena a zařazena do DHM Stavby/pořízení dhm
Hotově zaplacena faktura za projek 321/211
Zbývající část dodavatelské faktury z bú 321/461
Odpis notebooku odpis SMV/oprávky k SMV
Odpis výrobní budovy odpis stavby/oprávky ke stavbám
Odpis osobního auta odpis SMV/oprávky k SMV
Výdej materiálu ze skladu do výroby Spotřeba materiálu/112
Hrubé mzdy výrobních dělníků mzdové náklady/zaměstnanci
Zdravotní a sociální pojištění hrazené za zaměstnance zákonné SP/zúčtování s institucemi
Zaplaceno za pronájem výrobních prostor ostatní služby/221
Odpisy výrobních strojů odpisy/221
Za elektrickou energii
CBD Spotřeba energie/321
DPH 343/321
Převod vyrobených výrobků na sklad 123/ZSV
Prodej výrobků
CBD odběratelé/604
DPH odběratelé/343"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x536fc14924d00.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
x536fc14924d00.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3448x
2. Vypravování 2527x
3. Reportáž 1947x
4. Lakomec-Moliere 875x
5. Slohové práce 627x
6. Bylo nás pět 506x
7. Stížnost 419x
8. Odpověď na poptávku 397x
9. Pythagoras 374x
10. Odpověď na objednávku 333x