Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Účetní případy

Účetní případy


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje účetní případy zaúčtované podle účetních norem.

Obsah

1.
Vzory účetních případů

Úryvek

"Firma ALINAM, a. s. měla k 1.1. 2013 tyto počáteční zůstatky:
Ceniny 41 000
Běžný účet 6 520 123
Pokladna 11 251
Krátkodobé bankovní úvěry 46 985
Odběratelé 152 001
Dodavatelé 485 985

Účetní případy:
Zaplaceno za firemní inzerci
CBD náklad/211
DPH náklad/211
Úhrada faktury od odběratele z minulého období 221/311
Řidičům vydány dálniční známky do užívání náklad/213
Splátka krátkodobého bankovního úvěru 261/221
Úroky z úvěru 562/221
Splátka úvěru 261/221
Výběr z běžného účtu do pokladny 211/261
Uhrazena faktura z minulého roku 321/211
Splátka škody od zaměstnance 221/pohledávky za zaměstnance
Připsané úroky 261/úroky
Poplatky bance OFN/221
Poskytnuta záloha zaměstnanci na služební cestu pohledávka/211
Nákup knih za hotové náklad/211
Nákup stravenek za hotové 213/211
Tržby v hotovosti za poskytnuté poradenské služby
CBD 211/tržba
DPH 211/343
Odvod přebytečné hotovosti na účet 261/211
Výpis z úvěrového účtu úvěr/261
Zaplacena pokuta za chybné parkování služebního auta náklad/211"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5370ff4c51acc.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
x5370ff4c51acc.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2494x
2. Vypravování 1800x
3. Reportáž 1472x
4. Lakomec-Moliere 732x
5. Slohové práce 444x
6. Bylo nás pět 332x
7. Stížnost 328x
8. Osobní dopis 265x
9. Odpověď na objednávku 260x
10. Odpověď na urgenci 238x