Účetní případy


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje vzory účetních případů zaúčtované podle účetních norem.

Obsah

1.
Účetní případy

Úryvek

"Hrubé mzdy zaměstnanců za leden mzdové náklady/zam-ci
Daň ze mzdy zaměstnanců zamci/OPD
Zdravotní pojištění zam-ci/OPD
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ zam-ci/OPD
Srážka zam-ci za manko 331/335
Srážka zaměstnancům zam-ci/379
Zdravotní pojištění podniku
9 % ZSP/336
Sociální pojiětění podniku:
25 % ZSP/336
Výplata mezd zaměstnancům zamci/221
Odvod zdravotního pojištění za zam-ce i podnik 336/221
Odvod sociálního pojištění za zamce i podnik 336/221
Odvod daně ze mzdy OPD/221
Odvod stavebního spoření peněžnímu ústavu 379/221
Za pojištění firemního auta na běžné období ostatní provozní náklady/321
Nákup nafty do firemního automobilu
CBD 501/211
DPH 343/211
Za opravu firemního vozidla
CBD opravy a údržby/321
DPH 343/321
Manko u cenin MašFM/213
Za spotřebu elektrické energie
CBD Spotřeba energie/321
DPH 343/321
Nákup stravenek 213/321
Výdejka stravenek zaměstanacům
-příspěvek zam-tele
-požadováno po zaměstnancích
Za inzerát v novinách
CBD Ostatní služby/321
DPH 343/321
Nákup dálniční známky, která byla vydána do spotřeby ostatní daně a poplatky/211
Zaplaceno nájemné na běžné období ostatní služby/221"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5370ff9975f20.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
x5370ff9975f20.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2122x
2. Vypravování 1552x
3. Reportáž 1278x
4. Lakomec-Moliere 623x
5. Slohové práce 384x
6. Stížnost 293x
7. Bylo nás pět 260x
8. Odpověď na objednávku 218x
9. Osobní dopis 214x
10. Odpověď na urgenci 204x