Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Účtování, kupní smlouva

Účtování, kupní smlouva


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje účetní případy, výpočet rovnoměrných a zrychlených odpisů, výpočet časové normy a teorii o kupní smlouvě.

Obsah

1.
Účetní případy
2.
Rovnoměrné a zrychlené odpisy - výpočet
3.
Časová norma - výpočet
4.
Kupní smlouva - teorie

Úryvek

"Účtování – kapitálové účty
1. Společnost AGMA, s. r. o., má na účtě hospodářšký výsledek ve schvalovacím řízení zisk 756 000 000 Kč. Valná hromada rozhodla o použití zisku takto:
a) příděl do zákonného rezervního fondu 431/421
b) příděl do sociálního fondu 431/423
c) úhrada ztráty z minulých let 431/429
d) přiznané dividendy 321/221
e) sražená daň z dividen 431/342
f) převod zbylé části zisku do dalšího roku 431/428

2. FAP za vstupenky na koncert 501/321
3. VBÚ
a) odvod daně z příjmů z dividen 342/221
b) výplata dividend akcionářům 364/221
c) přijat úvěr na výstavbu nové prodejny 221/261
c) úhrada faktury za vstupenky na koncert 321/221
4. VÚD – rozhodnutí valné hromady o zvýšení zk společnosti
a) upsáním nových vkladů 353/419
b) z nerozděleného zisku z minulých let 428/419
5. poskytnutí úvěru – výpis z úvěrového účtu 261/461
6.VBÚ – PŘIJATO NA ÚHRADU UPSANÝCH VKLADŮ221/353
7. oznámení z obchodního rejstříku o zaregistrování změny výše ZK 419/411
8. přijato na úhradu upsaných vkladů 221/353

VÚD – rozhodnutí vlané hromady o úhradě ztráty snížením ZK 419/431
VÚD – snížení ZK zapsáno do obchodního rejstříku 419/411
VÚD – ÚHRADA ZTRÁTY Z NEROZDĚLENÉHO ZISKU MINULÝCH LET 421/431
VÚD – úhrada ztráty předpisem pohledávky za společníky
VÚD PŘEVEDENÍ ZBYLÉ ČÁSTI ZTRÁTY PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ NA NEURHAZENOU ZTRÁTU minulých let

VÝPOČET SILNIČNÍ DANĚ
Př. osobní auto, které má zdvihový objem 1294 cm3, datum první registrace v ČR: ROK 1989, používáno po celý rok, na zálohách zaplaceno 2600 Kč.

Roční sazba daně: 2400,-
Roční sazba po zvýšení o 25 %: 3000 ,-
Počet měsíců dańové povinnosti: 12 měsíců
Daňová povinnost: 300 ,-
Na zálohách zaplaceno: 2600,-
Zbývá doplatit: 400,-

Př. DHM za 326 800,-. Vypočítejte rovnoměrné odpisy po celou dobu životnosti.

Rok Sazba odpis oprávky Zůst. Cena

2013 5,5 17974 17974 308826,
2014 10,5 34314 52288 274512
2015 10,5 34314 86602 240198

2016 10,5 34314 120916 205884
2017 10,5 34314 155230 171570
2018 10,5 34314 189544 137256
2019 10,5 34314 223858 102942
2020 10,5 34314 258172 68628
2021 10,5 34314 292486 34314
2022 10,5 34314 326800 0"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53bc2bac1f8f1.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Uctovani.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2115x
2. Vypravování 1550x
3. Reportáž 1273x
4. Lakomec-Moliere 620x
5. Slohové práce 381x
6. Stížnost 293x
7. Bylo nás pět 257x
8. Odpověď na objednávku 217x
9. Osobní dopis 209x
10. Odpověď na urgenci 201x