Seminarky.cz > Čtenářský deník > Slohové práce > > Umělá inteligence

Umělá inteligence


Kategorie: Esej

Typ práce: Slohové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o úvahu na téma umělé inteligence a jejího vlivu na náš život, popř. jak je umělá inteligence společností vnímána a využívána.

Obsah

1.
Úvod
2.
Původ umělé inteligence
3.
Předmět zkoumání umělé inteligence
4.
Využití umělé inteligence
5.
Závěr

Úryvek

"Teprve až po 2. polovině osmdesátých let se začal klást velký důraz na znalosti než na mechanismy jejich využívání. Vznikly expertní systémy, které se zajímaly o získávání problémů, reprezentace a využívání expertních znalostí s využitím dostupných metod a technik umělé inteligence.
Využití umělé inteligence je při řešení problémů, zpracování přirozené řeči, řízení robotů, dokazování matematických vět apod.
Efektivní prostředek k řešení úloh a na realizaci systémů s umělou inteligencí představuje programovací jazyk.
S umělou inteligencí je spojen i pojem neuronové sítě, které mají schopnost automatizace adaptace. Umělá neuronová síť je graf, který se skládá z velkého počtu neuronů, které přijímají a vysílají signály z a do vnějšího prostředí.
Lidé vynalezli již spoustu potřebných a užitečných věcí, od radia až po počítače, které daly lidstvu velké možnosti. Spousta úloh byla vyřešena a lidem byla usnadněna práce.
Avšak za vším stál člověk, který musel udělat počáteční impuls.I když světem vládne lenost, lidé se snaží už několik let vytvořit jakýsi umělý mozek, jak se to lidstvu povede uvidíme, jen doufám, že svět nedopadne tak,jak popisuje Čapek ve své knize R.U.R., že počítače a jiné neživé věci budou vládnout světem a člověk vymře. Vše má své výhody a nevýhody. Výhodou je, že člověk bude mít usnadněnu práci, ale zase se bude zvětšovat nezaměstnanost ..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: umela_inteligence.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Umela_inteligence.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse