Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Umění milovat - Publius Ovidius Naso

Umění milovat - Publius Ovidius NasoKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103, Kladno

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Umění milovat.

Obsah

1.
Autor
2.
Vliv
3.
Současníci
4.
Období
5.
Forma
6.
Obsah

Úryvek

"Autor: Publius Ovidius Naso:
Publius Ovidius Naso se narodil v Sulmu 20. března 43 před n.l. a zemřel roku 17 n.l. Píše v tzv. "zlatém období" Pocházel z bohaté rodiny. Odešel studovat do Říma právo a rétoriku. Jeho zájmy se upínaly k básnické tvorbě. Odjel proto do Řecka, aby „nebyl na očích“ a začal psát literaturu. Oženil se s příbuznou císaře Augusta- Julii. Augustus (později Tiberius) jej poslal do vyhnanství, musel opustit Řím a usídlil se v Tomech (město v Rumunsku dnešní Constanca). Ve vyhnanství se tento společensky etablovaný básník cítil špatně. Snažil se dopisy a básněmi o udělení milosti, ale nebylo mu vyhověno. Pravděpodobně důvodem byl skandál kolem Julie, vnučky Augusta a jeho špatná pověst z hlediska rozšiřování nemravných básní a textů mezi mládeží.

Vliv: Jeho učitelem byl Euripidés. Velký vliv na něj mělo vyhnanství, které se odráží v jeho sbírce žalozpěvů - Tristia a také vztahy muže a ženy, kterými se zabývá hlavně v knize Umění milovat. Autor vychází ze zkušenosti a prožitků, které ho ovlivnli v tehdejší společnosti. Milostné zálety mužů, uvolněná morálka a spoustu mužů snažící se o lásku.

Součastníci: Gaius Valerius Cutullus (Odi et amo), Quintus Horacius Flaccus, Publius Cornelius Tacitus

Období: období archaické v Římě, velký vliv v tomto období má mytologie. Světská společnost, která vzniká během principátu. Vyjadřuje její hodnoty a způsob myšlení, které se zásadně liší od tradičních římských hodnot., jakou jsou například manželská věrnost.
Další umění: V této době se hlavně rozvíjí divadlo, sochařství


Další díla: Tristia, Jak léčiti lásku, Lásky, Metamorfózy
Rok vydání: 1971 ( 1.vydání kolem roku 0)

FORMA:
Literární žánr: lyrika (milostná)
Literární žánr: báseň
Literární směr:
vydáno kolem přelomu letopočtu (kolem roku 0) – dílo patří do počátku autorovy tvorby; antická literatura
Motiv: vztahy mezi mužem a ženou, láska, nevěra, chtíč
Lyrický subjekt: autor sám

Rytmus, verš, rým:
elegické distichon; daktylský haxametr a pentametr
Rým je volný
Básnické prostředky:
Báseň, 3 části Psáno dú-formou.
Zdrobnělina: Blizoučko
Přímá řeč: "Ty se mi líbíš, jen ty!"
Personifikace: Žalostný písek
Metonymie: Dá se prosebným hlasem zlomit i hněvivý bůh.
Rčení: Stále jí v patách buď.
Přirovnání: Hanbí se jak Júnó."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52cd6c1d6ff61.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Publius_Ovidius_Naso.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse