Upomínka platby


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje 5 upomínek platby podle obchodní korespondence.

Obsah

1.
Upomínka platby dodaného zboží
2.
Upomínka platby nájemného
3.
Upomínka platby za montáž oken
4.
Upomínka platby za propůjčení školních pomůcek
5.
Upomínka platby za dodávku ocelových tyčí

Úryvek

"VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 42/03/Žiž

VYŘIZUJE: Žižková Ing. Radovan Holásek
TEL.: 105 302 559 Elektro Top, s. r. o.
FAX: 201 544 874 Mánesova 112
E-MAIL: ucetni@laq.cz 736 01 HAVÍŘOV

DATUM: 2014-03-20
Upomínka platby dodaného zboží
Vážený pane inženýre,
upozorňujeme Vás, že jste do dnešního dne nezaplatil fakturu č. 85/14 na částku 4.532 Kč, která byla splatná 10.3.2014.
Žádáme Vás, o prošetření úhrady faktury. Pokud jste fakturu již uhradili, sdělte nám číslo účtu a datum úhrady. V případě, že jste v prodlení, žádáme Vás o zaslání dlužné částky obratem.

S pozdravem


Ing. Petr Malý
finanční účetní

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 42/03/MaL.

VYŘIZUJE: Macháčová L. Ing. Radovan Holásek
TEL.: 596 741 112 Elektro Top, s. r. o.
FAX: 596 741 112 Mánesova 112
E-MAIL: ucetni@laq.cz 736 01 HAVÍŘOV

DATUM: 2014-03-20"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x533325325acca.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Upominky_platby.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2165x
2. Vypravování 1570x
3. Reportáž 1300x
4. Lakomec-Moliere 632x
5. Slohové práce 393x
6. Stížnost 301x
7. Bylo nás pět 271x
8. Osobní dopis 225x
9. Odpověď na objednávku 223x
10. Odpověď na urgenci 211x