Upomínka platby


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje 4 upomínky platby.

Obsah

1.
Upomínka platby dodaného zboží
2.
Upomínka platby montáže oken
3.
Upomínka platby dodání počítačů
4.
Upomínka platby nájemného

Úryvek

"VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 42/03/Žiž

VYŘIZUJE: Novotná
TEL.: 105 302 559 GRAP, a. s.
FAX: 201 544 874 Mánesova 112
E-MAIL: ucetni@laq.cz 736 01 HAVÍŘOV

DATUM: 2014-03-20
Upomínka platby za dodání počítačů
Vážený pane inženýre,
upozorňujeme Vás, že jste do dnešního dne nezaplatil fakturu č. 201/998 na částku 4.532 Kč, která byla splatná 11. března 2014.
Žádáme Vás, o prošetření úhrady faktury. Pokud jste fakturu již uhradili, sdělte nám číslo účtu a datum úhrady. V případě, že jste v prodlení, žádáme Vás o zaslání dlužné částky obratem.

S pozdravem


Bc. Jarmila Kovaříková
vedoucí firmy"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x533478fe1cb49.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Upominky_platby_.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2973x
2. Vypravování 2170x
3. Reportáž 1698x
4. Lakomec-Moliere 815x
5. Slohové práce 558x
6. Bylo nás pět 446x
7. Stížnost 369x
8. Odpověď na poptávku 345x
9. Odpověď na objednávku 302x
10. Pythagoras 301x