Upomínka platbyKategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje upomínku platby podle obchodní korespondence.

Obsah

1.
Upomínka platby za porůjčení školních pomůcek
2.
Upomínka platby za dodávku ocelových tyčí
3.
Upomínka platby za dodávku kosmetických výrobků
4.
Upomínka platby za dodání elektrické energie
5.
Upomínka platby za pronájem bytu
6.
Upomínka platby za dodávku elektrické kytary

Úryvek

"VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 42/03/Kot

VYŘIZUJE: Kotrlíkova Gymnázium SV
TEL.: 985 332 019 Koželužská 54
FAX: 132 021 220 Mánesova 112
E-MAIL: gymnazium@seznam.cz 736 01 HAVÍŘOV

DATUM: 2014-03-20
Upomínka platby za propůjčení školních pomůcek
Vážená paní Novosádová,
upozorňujeme Vás, že jste do dnešního dne nezaplatil fakturu č.201/14 na částku 15.000 Kč, která byla splatná 27. února 2014.
Žádáme Vás, o prošetření úhrady faktury. Pokud jste fakturu již uhradili, sdělte nám číslo účtu a datum úhrady. V případě, že jste v prodlení, žádáme Vás o zaslání dlužné částky obratem.

S pozdravem


Bc. Petra Novotná
vedoucí účtárny
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 978/03/Kot

VYŘIZUJE: Kotrlíkova OCELÁRNY, s. r. o.
TEL.: 987 540 332 Koželužská 54
FAX: 970 398 775 Mánesova 112
E-MAIL: ocelarny@seznam.cz 736 01 HAVÍŘOV

DATUM: 2014-03-20
Upomínka platby za dodávku ocelových tyčí
Váženy pane Smutný,
upozorňujeme Vás, že jste do dnešního dne nezaplatil fakturu č. 9861/14 na částku 89.000 Kč, která byla splatná 2. února 2014.
Žádáme Vás, o prošetření úhrady faktury. Pokud jste fakturu již uhradili, sdělte nám číslo účtu a datum úhrady. V případě, že jste v prodlení, žádáme Vás o zaslání dlužné částky obratem.

S pozdravem


Petr Nejedlý
hospodář podniku"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5341a0b7a5085.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
56.__upom_nky_plateb.docx (16 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2163x
2. Vypravování 1569x
3. Reportáž 1299x
4. Lakomec-Moliere 629x
5. Slohové práce 393x
6. Stížnost 301x
7. Bylo nás pět 271x
8. Osobní dopis 225x
9. Odpověď na objednávku 223x
10. Odpověď na urgenci 210x