Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Úvod do psychologie a sociologie

Úvod do psychologie a sociologie


Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Zápisky z hodin psychologie a sociologie zkratkovitě rozlišují tradiční a moderní společnost, dotýkají se vzniku psychologie a sociologie a obsahují stručné poznámky také k dalším tématům.

Obsah

1.
Vztahy
2.
Delegování zodpovědnosti
3.
Tradiční a moderní společnost
4.
Vznik sociologie a psychologie

Úryvek

" Lidské myšlení se zastavilo v pravěku

 2 lidé=1 vztah
 3 lidé=3 vztahy
 4 lidé=6 vztahů
 5 lidí=10 vztahů

 DELEGOVÁNÍ ZODPOVĚDNOSTI: Proč já? Je tu spousta jiných lidí. Přehazování zodpovědnosti na ostatní osoby vyskytující se na stejném místě.


TRADIČNÍ A MODERNÍ SPOLEČNOST:

 TRADIČNÍ:
 Tradice: Je to, co si předáme, co se dědí. Kulturní záležitost.
• Pro utužování vztahů
• Pro žití v bezpečné společnosti

 MODERNÍ:
 KLOVACÍ EFEKT: Nedostatkem životního prostoru dochází u lidí k agresím
 Cca 19. st.
 Společnost se stává patologickou

• Vznik SOCIOLOGIE – vztahy mezi lidmi
 Organizace lidé ve společnosti – aby začala lépe fungovat
• Vznik PSYCHOLOGIE – neurózy
 T.G. Masaryk napsal „Sebevražda, jako masový projev moderní doby“ – zamýšlel se co zapříčinilo tolik sebevražd (přetrhání sociálních vazeb)
 Německý filozof F. Nietzsche, V.E. Frankl
 Tvrdili to samé: „Kdo ví proč, snese jakékoli jak.“"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512a4a142b5bb.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Uvod_do_psychologie_a_sociologie.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse