Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > VŠ Klub (OPF SU Karviná) – založení a fungování firmy

VŠ Klub (OPF SU Karviná) – založení a fungování firmy


Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá založením a působením fiktivní firmy - Vysokoškolským studentským klubem OPF SU v Karviné. Popisuje jeho služby, nabídku sortimentu, distribuční cesty, propagaci a podporu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní charakteristika firmy
3.
Předmět činnosti
4.
Oblast působení
5.
Popis služeb
6.
Sortimentní nabídka klubu
7.
Distribuční cesty
8.
Propagace a podpora
9.
Závěr

Úryvek

"Sortimentní nabídka klubu
Klub bude poskytovat klasické pohostinské služby: nealkoholické a alkoholické nápoje, čaj, kávu a v omezeném množství jídlo. Jednalo by se především o hranolky, párky, klobásy, sendviče.
Ceny bych stanovil nákladovou metodou. V ceně nabízených produktů, bude tedy započítána nákupní cena, doprava, režijní náklady a zisk. Vzhledem k tomu, že se jedná o studentský klub, budou muset zde být i ceny studentské. Tzn. o něco nižší než v restauraci, nebo klubu. Mojí snahou bude, aby se zde studenti cítili dobře a vždy sem rádi chodili.

Distribuční cesty
Mezi dodavatele budou patřit především velkoobchod Prymus a velkoobchod Draspol. Při větší potřebě zásob bych volil nákup v Ostravském Makru. Též bude nutné sepsat smlouvu s pivovarem. Pro začátek by se jednalo o pivovar Gambrinus. Sortiment by se skládal z 10 a 12 stupňového piva a piva černého. Sklo potřebné k provozu nám dodá pivovar, dvou a tří dcl. sklo na nealko nakoupíme přímo ve sklárnách, kde je sklo stejně kvalitní, ale levnější.
Vzhledem k faktu, že je v Karviné pouze jediná universita, nepočítám s konkurencí ve formě podnikání, jakou bych hodlal provozovat. Studentský klub je specifický podnik a jak má student svou alma mater v universitě, tak by měl mít svou „alma mater“ ve studentském klubu.

Propagace a podpora
Propagace nesmí chybět, proto i tento klub bude mít své podpory prodeje. Nejvíce budu vycházet ze slovíčka studentský toto slovo mně dává jistou výhodu, ale i varování. Studenti mohou přijít, vždyť se bude jednat o jejich klub, ale pokud nebudou spokojeni tak už nepřijdou a navíc o svém neúspěchu poví dalším. Proto je musím přilákat na dokonalý program. Během měsíce se budeme snažit dělat párty, na které byli zvyklí z klubu na Kosmose. Jedná se o travestit, punch, beach, pyžamovou party, ale také přijít z něčím novým. Plakáty oznamující tyto akce budou umístěny na obou kolejích a také na školní nástěnce, aby se mohli do klubu podívat i místní studenti.
Jistou formu podpory by jsme dostali i od university. Spočívá v tom, že nebudeme platit skutečně vypočítaný nájem, ale pouze určitou část. To vyplývá z dobré vůle školy, aby i zde mohl být studentský klub.Na oplátku my budeme kalkulovat takové ceny, aby studentovi příliš nezatížili peněženku.""

Poznámka

Práce obsahuje pravopisné chyby a překlepy. Práce také neobsahuje veškeré náležitosti a tématem se zabývá pouze povrchově.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: mar2008.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Reklama_propagace.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse