Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Václav Beneš Třebízský: Trnová koruna

Václav Beneš Třebízský: Trnová korunaKategorie: Profi práce, Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Trnová koruna, jehož autorem je Václav Beneš Třebízský.

Obsah

1.
Václav Beneš Třebízský: Trnová koruna

Úryvek

"Trnová koruna
Třebízský Václav Beneš
Prapor zelených lancochů se stal po bitvě u Lužína roku 1632 nejslavnější částí Valdštýnova vojska. Všichni lancoši jsou povýšeni na důstojníky, Kladivák na obrista a Damián Slavík ze Staré Boleslavi na praporčíka. Pod jejich prapor se přihlásilo mnoho obyvatel Staré Boleslavi - ti chtěli dostat zpět mariánský obraz, uloupený jim od Sasů. Ve Valdštýnově táboře nalezne útočiště Anděla, dcera zavražděného Zdeňka Smiřického - dívka se stane nevěstou obrista Slavíka. Když lancoši dobyli Lipsko, podařilo se Anděle zmocnit se obrazu; rytmistr Jiřinec, provázející Andělu k českým hranicím, jí ale obraz vezme (když odmítne jeho lásku). Anděla potom najde útulek u faráře v lužické vesnici, kde se s ní také po čase shledá její strýc, Valdštýn. Když uslyší, že je z rodu Smiřických, odveze ji s sebou do Plzně.
Do Plzně přijel též Slavík, který byl delší dobu s nebezpečným poselstvím Albrechta z Valdštýna v Bavořích a ve Francii. Když se všechno dozvěděl, osvobodil Andělu a prchl s ní k Labi, v místa, kde byl podle Jiřincovy zprávy ukryt zázračný obraz. Na cestě se Slavík setkal s pronásledovanými lancochy, jejichž prapor hodlal Valdštýn za trest rozpustit. Záhy byl Slavík od lancochů provolán plukovníkem. Ve chvíli, když skupina obraz skutečně nalezla, došla zpráva o Albrechtově smrti. Slavík poslal Andělu s obrazem a staroboleslavskou setninou domů a s tisíci druhy zachránil čest pohaněného pluku; padl na nordligenských stráních v boji proti Švédům. Z pluku se zachránil jenom dudák Krahule. Ten přiběhl do Staré Boleslavi zrovna v okamžiku, kdy odnášeli tělo mrtvé Anděly na hřbitov. Tak se dostalo Slavíkovi a jeho druhům trnové koruny za věrné služby. Podle proroctví starého vyhnance je trnová koruna odměnou české hlavě jako takové."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dfabbc43f1d.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
V_B_Trebizsky_Trnova_koruna.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse